Niềm riêng

Niềm riêng

Trịnh Ngọc Lâm 2019-01-17 22:52:28 34 0 0 0


Không
Không
Không
Em tự nhủ là không!
Vì đã biết dù cho em nói có
Thì chuyện mình chỉ mãi mãi là mơ!

Trái tim em chỉ thổn thức mình anh
Chỉ anh thôi
Anh mãi là duy nhất
Tự ép trái tim hướng ra bốn phía
Nhưng mà sao chỉ mỗi bóng hình ai

Anh 
Anh
Anh
Chỉ riêng mỗi anh!
Em nào biết!
Nỗi lòng này biết thổ lộ cùng ai?!

Em đeo sầu
Ôm vội mảnh trăng côi!
Đành rủ mây khuya uống ánh trăng sầu dầm dãi
Tình mênh mang bờ bãi
Mà nỗi sầu mãi nghẹn ứa tim yêu...