Đàn Bà

Đàn Bà

Vic Huyền 2018-01-26 23:41:20 27 0 0 0

Nỗi khỏo của người đàn bà về cuộc sống lam lũ vất vả


Người đàn bà

Héo mòn chờ đợi

Gót chân nứt toạc rỉ máu đỏ hồng

Người đàn bà 

Mắt hao mòn lấm tấm vết chân chim

Tay chai sạn những nhọc nhằn vất vả

Bàn chân buông mỏi mệt mỗi bước về 

Người đàn bà

Xót xa, tủi khổ

Giường đơn gối chiếc, thấp thỏm đợi chờ 

Người đàn bà 

Đôi chân trần trên đá sỏi 

Đôi tay ôm cuộc đời lam lũ 

Đôi mắt nâu tựa nét u buồn

Người đàn bà

Mái tóc dài đang ngả màu tro bạc

Vai hao gầy gồng gánh những đứa con.

Ôi! Cuộc đời 

Người đàn bà

Chua xót, đắng cay.