Dân vạn đại

Dân vạn đại

Chu Long 2018-08-13 19:19:41 23 0 0 0

Thơ Chu Long


Chương 1

Dẫu người có đến tột cùng thế lực

Khi hết thời lúc đó sẽ về dân

Vậy làm gì khi mỏi bước dừng chân

Để được sống bên tình thân làng xóm.


Đừng để khi trở trời thân đau ốm

Nằm trong nhà chẳng người ngó kẻ chăm

Không một ai hàng xóm đến hỏi thăm

Đau đớn lắm ngàn dao băm cốt nhục.


Khi người có chức quyền cao thế lực

Hãy làm điều có đạo đức anh minh

Đừng để dân quay mặt lại rẻ khinh

Coi như thứ bùn sình trong cống thải.


Nếu muốn được là dân vạn đại

Sáng thanh tâm có một trái tim hồng

Có tấm lòng trung nhân nghĩa sáng trong

Thì mới được làm người dân vạn đại.

13/8/2018 Chu Long