Dân vạn đại

Dân vạn đại

Chu Long 2018-08-13 19:19:41 15 0 0 0

Thơ Chu Long


Chương 1

Dẫu người có đến tột cùng thế lực

Khi hết thời lúc đó sẽ về dân

Vậy làm gì khi mỏi bước dừng chân

Để được sống bên tình thân làng xóm.


Đừng để khi trở trời thân đau ốm

Nằm trong nhà chẳng người ngó kẻ chăm

Không một ai hàng xóm đến hỏi thăm

Đau đớn lắm ngàn dao băm cốt nhục.


Khi người có chức quyền cao thế lực

Hãy làm điều có đạo đức anh minh

Đừng để dân quay mặt lại rẻ khinh

Coi như thứ bùn sình trong cống thải.


Nếu muốn được là dân vạn đại

Sáng thanh tâm có một trái tim hồng

Có tấm lòng trung nhân nghĩa sáng trong

Thì mới được làm người dân vạn đại.

13/8/2018 Chu Long Vạn sự tùy duyên

Vạn sự tùy duyên

Huong Kun's 05-03-2017 1 120 0 0 [Truyện ngắn]
Yêu

Yêu

Minh Mốc 19-08-2017 8 905 5 2 [Truyện dài]
Phía cuối con đường

Phía cuối con đường

Lục Diệp 10-04-2017 2 638 0 2 [Truyện dài]
Vợ của anh

Vợ của anh

Quang Đào Văn 24-09-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Trăng

Trăng

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Thuyền giấy

Thuyền giấy

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Nhớ không em mùa thu

Nhớ không em mùa thu

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Cảnh chiều

Cảnh chiều

Hoa Vien 21-09-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Nhớ màu mực tím!

Nhớ màu mực tím!

Doo An's 20-09-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Chờ

Chờ

Trịnh Ngọc Lâm 17-09-2018 1 40 0 2 [Thơ]