Đang là bác sĩ

Dương Dương 2017-02-27 11:18:44 33 1 1 1

Có thể các bạn viết văn trong đây thì đều đang theo đuổi đam mê viết lách của mình. Không biết có ai học ngành y không. Chưa nói đến sự cao quý. Tất cả mọi người đều biết đây là một ngành nhạy cảm


Chương 1

khi còn là học sinh chưa bao giờ tôi nghĩ đến hai từ bác sĩ viết như thế nào. Khi thi lên cấp 3 bố bảo thi trường chọn, khi đòi chuyển lớp học cùng các bạn, bố bảo lớp chọn mới tốt, khi đòi thi kinh tế quốc dân, bố bảo thi y mới dễ xin việc. Tôi theo bố.

Bước vào trường với bao mơ mộng về tình yêu sinh viên, con đường hoa sữa, ký túc xá, sự nghiệp gọc hành. Và sự thật không như là mơ.


Hôm nay là ngày thầy thuốc Việt Nam. Cũng thấy mừng vì có ngày của mình. Tự chúc mừng bản thân.

Tôi sẽ cho các bạn trải nghiệm về học y

Đọc tiếp: Chương 2