Đánh cờ

Đánh cờ

Quang Đào Văn 2018-11-01 08:01:55 9 0 0 0

Thơ Đào Quang


Giữa canh khuya vợ chồng tái đấu
Vợ tướng bà chồng đấu tướng ông
Ban sơ chồng quyết ngựa gồng
Vợ đâu chịu kém cố dong xe càn.


Chồng tung pháo chiếu ngang chiếu dọc
Quyết một lần đánh thọc vào trong
Vợ đang sợ nước pháo lồng
Lại lo con tốt nhập cung thấy phiền.


Chồng nhảy ngựa một phen xuống chiếu
Nước pháo đầu vắt vẻo trên cao
Vợ đành ghểnh sĩ lên chào
Du di bà tướng ra vào cấm cung.


Chồng hồi mã, pháo cùng trợ chiến
Quyết phen này tốt tiến nhập cung
Tướng bà cảm thấy khốn cùng
Lại thêm nước pháo nổ đùng còn đâu


Đánh ván cờ lâu lâu ngã ngũ
Vợ bảo chồng đi ngủ không khuya
Vui buồn ta lại sớt chia
Luận bàn cờ tướng canh khuya luận đời.Đánh thức tháng 12

Đánh thức tháng 12

Lan Huong Nguyen 21-06-2018 1 20 0 2 [Thơ]
Đánh đổi

Đánh đổi

Ánh Tuyết 27-09-2017 1 15 1 1 [Tản văn]
Đánh thức lời ru

Đánh thức lời ru

Lan Huong Nguyen 14-09-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Tự trách

Tự trách

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 21 0 0 [Thơ]
Niềm riêng

Niềm riêng

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 12 0 0 [Thơ]
Say tình

Say tình

Quang Đào Văn 17-11-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Lời ru

Lời ru

Hoa Vien 14-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Cô dâu chú rể

Cô dâu chú rể

Quang Đào Văn 13-11-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Người yêu ơi

Người yêu ơi

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Mối tình đầu

Mối tình đầu

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Đợi

Đợi

Trịnh Ngọc Lâm 11-11-2018 1 20 0 0 [Thơ]