Đầu thu

Đầu thu

Chu Long 2018-08-05 20:15:51 7 0 0 0

Thơ Chu Long


Chương 1

Mình đi nhặt sợi nắng sa
Của trời vứt lúc chiều tà hoàng hôn
Mình đi nhặt cánh phượng buồn
Cuối hè sót lại vắng hồn nắng trưa.

Mình đi thăm lại vườn xưa 
Ngắm thu vàng cúc đung đưa khoe đài
Cánh xòe nhụy đẫm sương mai
Mình đi lòng mãi nhớ hoài… thu em!
Thơ Chu Long-ảnh st