Đầu thu

Đầu thu

Chu Long 2018-08-05 20:15:51 7 0 0 0

Thơ Chu Long


Chương 1

Mình đi nhặt sợi nắng sa
Của trời vứt lúc chiều tà hoàng hôn
Mình đi nhặt cánh phượng buồn
Cuối hè sót lại vắng hồn nắng trưa.

Mình đi thăm lại vườn xưa 
Ngắm thu vàng cúc đung đưa khoe đài
Cánh xòe nhụy đẫm sương mai
Mình đi lòng mãi nhớ hoài… thu em!
Thơ Chu Long-ảnh st
Tháng tám mùa thu

Tháng tám mùa thu

Phương Kem 24-04-2017 1 152 0 0 [Thơ]
Thu thay áo. Tôi nhớ em!

Thu thay áo. Tôi nhớ em!

Anh Thu 12-03-2018 1 109 0 0 [Tản văn]
Mùa thu trong em và nỗi nhớ

Mùa thu trong em và nỗi nhớ

Phương Kem 14-04-2017 1 87 0 0 [Thơ]
Mùa thu của tôi

Mùa thu của tôi

Ngọc Ánh Tùng 09-06-2017 1 34 4 1 [Truyện ngắn]
Mùa thu năm ấy

Mùa thu năm ấy

Cảnh Nguyễn 15-12-2017 1 29 1 0 [Trích đoạn]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 24 0 0 [Thơ]
Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Yêu

Yêu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Trăng thu

Trăng thu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Cảm xúc thu

Cảm xúc thu

Hoa Vien 10-10-2018 1 12 0 0 [Thơ]
Mùa hoa sữa

Mùa hoa sữa

Quang Đào Văn 09-10-2018 1 11 0 0 [Thơ]