Đêm cô đơn

Đêm cô đơn

Chu Long 2018-07-05 17:06:49 37 0 0 0


Chương 1

Trời vào đông gió bấc về rét ngọt 

Sương lạnh rơi thánh thót nhỏ đêm trường 

Mưa dầm đường eo ắt nỗi nhớ thương  

Cây cuộn lá ôm sầu dương câm lặng.


Đêm tĩnh ắng đen lạnh sâu trống vắng 

Quạnh hưu buồn đeo đẳng bám vây thân 

Cái phù vân cứ hiển hiện đến gần 

Còn khao khát xa dần ta từng khắc.


Đêm gió bắc mưa lạnh lùng rải rắc 

Rét tái tê như dao cắt thịt da 

Chẳng có ai hiểu được nỗi lòng ta  

Cô đơn vắng tâm nhân nhòa đêm trắng. 

Chu Long -ảnh internet