Đêm miên man

Đêm miên man

Mai Ngọc Mạnh 2017-03-10 13:09:15 7 0 0 0

Đêm miên man, giọt sầu tan, nhớ chuyện cũ lệ ngàn hàng...


Tít tắp trời cao, tắt nắng chiều
Đêm nay, tâm tưởng biết bao điều
Tháng năm theo gió trôi xa mãi
Để mãi thân người dáng liêu xiêu

Trời cao xin để mây tan mau
Để ngàn tinh tú rọi muôn màu
Để giọt sương đêm vơi sầu lệ
Để đóa hoa tàn vợi nỗi đau

Lặng ngắm thời gian nhẹ trôi qua
Một kiếp nhân sinh, đặng phôi pha
Được mất, hơn thua tan như khói
Tìm chiếc nôi cũ ru hồn ta.Tình một đêm

Tình một đêm

La Lune 03-05-2017 8 1282 8 47 [Truyện dài]
Cơn mưa đêm

Cơn mưa đêm

Kellei Nguyen 25-02-2017 1 76 0 6 [Thơ]
Nỗi lòng đêm đông

Nỗi lòng đêm đông

Trịnh Ngọc Lâm 15-12-2017 1 28 0 0 [Thơ]
Mưa Đêm

Mưa Đêm

Con Lười 19-03-2018 1 23 0 0 [Truyện ngắn]
Bến Tràng An

Bến Tràng An

Lan Huong Nguyen 20-07-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Vướng phải mùa Ngâu

Vướng phải mùa Ngâu

Lan Huong Nguyen 19-07-2018 1 19 0 0 [Thơ]
Gậy như ý

Gậy như ý

Lan Huong Nguyen 18-07-2018 1 89 0 2 [Thơ]
Đi chùa cầu nguyện

Đi chùa cầu nguyện

Chu Long 17-07-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Kinh phật dạy

Kinh phật dạy

Chu Long 17-07-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Bỏ buông

Bỏ buông

Chu Long 17-07-2018 1 13 0 0 [Thơ]