Đêm miên man

Đêm miên man

Mai Ngọc Mạnh 2017-03-10 13:09:15 7 0 0 0

Đêm miên man, giọt sầu tan, nhớ chuyện cũ lệ ngàn hàng...


Tít tắp trời cao, tắt nắng chiều
Đêm nay, tâm tưởng biết bao điều
Tháng năm theo gió trôi xa mãi
Để mãi thân người dáng liêu xiêu

Trời cao xin để mây tan mau
Để ngàn tinh tú rọi muôn màu
Để giọt sương đêm vơi sầu lệ
Để đóa hoa tàn vợi nỗi đau

Lặng ngắm thời gian nhẹ trôi qua
Một kiếp nhân sinh, đặng phôi pha
Được mất, hơn thua tan như khói
Tìm chiếc nôi cũ ru hồn ta.