Đêm thu ngắm

Đêm thu ngắm

Chu Long 2018-08-08 17:54:11 12 0 0 0

Thơ Chu Long


Chương 1

Đêm qua sương thả nhẹ nhàng 

Trắng vườn hoa cúc dịu dàng hương thanh 

Ướt đầm bờ cỏ non xanh  

Luống cao bờ trũng chòng chành… mây bay.


Đêm thu ngắm ánh trăng đầy  

Xốn xang tâm dạ hồn bay thân chìm  

Ngấm vào sâu tận đáy tim  

Để rồi ngơ ngẩn đi tìm đêm thu! 

Thơ Chu Long-ảnh stTháng tám mùa thu

Tháng tám mùa thu

Phương Kem 24-04-2017 1 170 0 0 [Thơ]
Thu thay áo. Tôi nhớ em!

Thu thay áo. Tôi nhớ em!

Anh Thu 12-03-2018 1 123 0 0 [Tản văn]
Mùa thu trong em và nỗi nhớ

Mùa thu trong em và nỗi nhớ

Phương Kem 14-04-2017 1 97 0 0 [Thơ]
Mùa thu năm ấy

Mùa thu năm ấy

Cảnh Nguyễn 15-12-2017 1 44 1 0 [Trích đoạn]
Nắng thu

Nắng thu

Chu Long 10-07-2018 1 43 0 0 [Thơ]
Mộng ngàn thu

Mộng ngàn thu

Thiên Yết 06-06-2019 1 9 0 0 [Ngôn tình]
Nguyễn Trãi

Nguyễn Trãi

Quang Đào Văn 03-06-2019 1 7 0 0 [Thơ đường luật]
Nguyễn Huệ

Nguyễn Huệ

Quang Đào Văn 03-06-2019 1 6 0 0 [Thơ đường luật]
Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 15-05-2019 64 1650 3 5 [Truyện dài]