Đêm thu ngắm

Đêm thu ngắm

Chu Long 2018-08-08 17:54:11 8 0 0 0

Thơ Chu Long


Chương 1

Đêm qua sương thả nhẹ nhàng 

Trắng vườn hoa cúc dịu dàng hương thanh 

Ướt đầm bờ cỏ non xanh  

Luống cao bờ trũng chòng chành… mây bay.


Đêm thu ngắm ánh trăng đầy  

Xốn xang tâm dạ hồn bay thân chìm  

Ngấm vào sâu tận đáy tim  

Để rồi ngơ ngẩn đi tìm đêm thu! 

Thơ Chu Long-ảnh stTháng tám mùa thu

Tháng tám mùa thu

Phương Kem 24-04-2017 1 141 0 0 [Thơ]
Thu thay áo. Tôi nhớ em!

Thu thay áo. Tôi nhớ em!

Anh Thu 12-03-2018 1 104 0 0 [Tản văn]
Mùa thu trong em và nỗi nhớ

Mùa thu trong em và nỗi nhớ

Phương Kem 14-04-2017 1 76 0 0 [Thơ]
Mùa thu của tôi

Mùa thu của tôi

Ngọc Ánh Tùng 09-06-2017 1 31 4 1 [Truyện ngắn]
Mùa thu năm ấy

Mùa thu năm ấy

Cảnh Nguyễn 15-12-2017 1 24 1 0 [Trích đoạn]
Có bốn mùa

Có bốn mùa

Chu Long 13-08-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Dân vạn đại

Dân vạn đại

Chu Long 13-08-2018 1 10 0 0 [Thơ]
Tình đơn phương của Mây

Tình đơn phương của Mây

Mây Thoại Nghi 12-08-2018 1 12 1 0 [Thơ]
Dáng thu chiều

Dáng thu chiều

Chu Long 09-08-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Thu về lục bát

Thu về lục bát

Chu Long 09-08-2018 1 1 0 0 [Thơ]
Điêu khắc em

Điêu khắc em

Hoàng Oanh 07-08-2018 1 73 1 0 [Thơ]