Đi tiếp hay dừng lại, anh hãy nói em nghe!

Đi tiếp hay dừng lại, anh hãy nói em nghe!

Lan Hương 2017-07-22 19:20:23 20 0 0 0


Hôm nay em buồn quá

Phải làm sao bây giờ

Đi tiếp hay dừng lại

Anh hãy nói em nghe?


Em cũng chẳng biết nữa

Anh thương em thật không

Hay chỉ là lông bông

Vui chơi cho đỡ chán


Chẳng bao giờ anh nhắc

Chuyện tương lai của mình

Làm em cũng đinh ninh

Liệu mình nên đi tiếp?


Chắc anh cũng không biết

Em đã yêu thật nhiều

Nhưng con gái có thì

Làm sao chờ mãi được?Hãy để anh được bên em

Hãy để anh được bên em

Shine Bùi 18-04-2017 1 24 0 0 [Thơ]
Anh viết cho em!

Anh viết cho em!

Thành Pjngo 30-08-2017 1 30 1 1 [Thơ]
Gặp lại anh

Gặp lại anh

Phongx 17-03-2017 1 20 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 11-12-2017 50 6415 18 160 [Truyện dài.]
Vọng xuân

Vọng xuân

Trịnh Ngọc Lâm 11-12-2017 1 3 0 0 [Thơ]
Về ăn cơm

Về ăn cơm

Nhật Hạ 11-12-2017 1 28 3 0 [Tản văn]
Cô đơn

Cô đơn

Duong Vu 08-12-2017 1 2 0 0 [Thơ]
Gửi anh

Gửi anh

Ánh Tuyết 05-12-2017 1 13 0 0 [Thơ]