Đi tiếp hay dừng lại, anh hãy nói em nghe!

Đi tiếp hay dừng lại, anh hãy nói em nghe!

Lan Hương 2017-07-22 19:20:23 27 0 0 0


Hôm nay em buồn quá

Phải làm sao bây giờ

Đi tiếp hay dừng lại

Anh hãy nói em nghe?


Em cũng chẳng biết nữa

Anh thương em thật không

Hay chỉ là lông bông

Vui chơi cho đỡ chán


Chẳng bao giờ anh nhắc

Chuyện tương lai của mình

Làm em cũng đinh ninh

Liệu mình nên đi tiếp?


Chắc anh cũng không biết

Em đã yêu thật nhiều

Nhưng con gái có thì

Làm sao chờ mãi được?