Đợi

Đợi

Trịnh Ngọc Lâm 2018-08-15 10:16:34 14 0 0 0


Em đã biết ngày mai trời không chiếu nắng
Ngõ chùa đã vắng dấu chân ai
Nhưng dẫu cho nắng gió cùng mưa sẽ phai tàn nhân thế
Thì lòng này chẳng thể...chẳng thể nguôi ngoai

Người như con sóng vượt trùng khơi với bao cám dỗ
Còn một người - bãi cát buồn tênh
Ngày mùa đông lạnh heo hút mong thuyền về bến đỗ
Một cõi lòng sóng vỗ giữa mông mênh

Hàng dương kia oằn mình trong gió dập dềnh
Cũng có lúc được hưởng phút giây bình yên hạnh phúc
Còn bến đợi ngàn năm vẫn đợi
Đợi một người, chỉ một mà thôi...