Đôi mắt

Đôi mắt

Quang Đào Văn 2018-11-08 08:48:23 5 0 0 0

Thơ Đào Quang


Ta đắm chìm 
Ngắm nhìn 
Đôi mắt 
Cứ hàng ngày, hàng giờ
Đôi mắt đen 
Nồng nàn 
Trong vắt
Như hồ nước mùa thu.

Ta đắm chìm
Ngắm nhìn
Đôi mắt
Cứ hàng ngày, hàng giờ
Đôi mắt đen
Biết nói
Làm tim ta
Xao xuyến, mộng mơ.

Ta đắm chìm
Ngắm nhìn
Đôi mắt
Suốt cuộc đời tìm tòi
Không hết
Niềm yêu
Đôi mắt em
Ánh sáng
Soi ta lối về.

Ta đắm chìm 
Ngắm nhìn 
Đôi mắt 
Nàng thơ 
Không thể nào nói hết 
Cuốn vào lòng tha thiết 
Như ru 
Để ta cùng em 
Say nghiêng ngả chiều thu.