Đông

Đông

Hoa Vien 2018-10-28 20:11:44 11 0 0 0


Phố nhỏ chờ đông lá rụng đầy
Mang hồn gửi tận phía trời tây
Nghe chiều nắng  rơi vàng triền núi
Đợi gió lang thang cùng nàng mây.

Những muốn tuyết rơi khung trời lặng
Từng mong kỷ niệm kết thêm dày
Yêu thương mãi giữ hồng đêm lạnh
Nỗi nhớ đầy vơi đến mỗi ngày.Đi qua mùa Đông

Đi qua mùa Đông

Phương Kem 14-04-2017 1 79 0 2 [Tản văn]
Đông về vắng anh

Đông về vắng anh

Mưa Ngâu 02-09-2017 1 74 1 1 [Tản văn]
Mùa đông trong anh

Mùa đông trong anh

Phương Kem 06-05-2017 1 47 0 0 [Thơ]
Phượng đông

Phượng đông

Green Apple 28-02-2017 1 25 1 0 [Tản văn]
Đông đã sang

Đông đã sang

Chu Long 14-09-2018 1 18 0 0 [Thơ]
Tự trách

Tự trách

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 21 0 0 [Thơ]
Niềm riêng

Niềm riêng

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 12 0 0 [Thơ]
Say tình

Say tình

Quang Đào Văn 17-11-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Lời ru

Lời ru

Hoa Vien 14-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Cô dâu chú rể

Cô dâu chú rể

Quang Đào Văn 13-11-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Người yêu ơi

Người yêu ơi

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Mối tình đầu

Mối tình đầu

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Đợi

Đợi

Trịnh Ngọc Lâm 11-11-2018 1 20 0 0 [Thơ]