Đông

Đông

Hoa Vien 2018-10-28 20:11:44 14 0 0 0


Phố nhỏ chờ đông lá rụng đầy
Mang hồn gửi tận phía trời tây
Nghe chiều nắng  rơi vàng triền núi
Đợi gió lang thang cùng nàng mây.

Những muốn tuyết rơi khung trời lặng
Từng mong kỷ niệm kết thêm dày
Yêu thương mãi giữ hồng đêm lạnh
Nỗi nhớ đầy vơi đến mỗi ngày.Đi qua mùa Đông

Đi qua mùa Đông

Phương Kem 14-04-2017 1 86 0 2 [Tản văn]
Đông về vắng anh

Đông về vắng anh

Mưa Ngâu 02-09-2017 1 83 1 1 [Tản văn]
Mùa đông trong anh

Mùa đông trong anh

Phương Kem 06-05-2017 1 48 0 0 [Thơ]
Mùa đông về

Mùa đông về

Quang Đào Văn 23-11-2018 1 44 0 0 [Thơ]
Phượng đông

Phượng đông

Green Apple 28-02-2017 1 27 1 0 [Tản văn]
Ô hay cái anh này!

Ô hay cái anh này!

Tống Dung 19-01-2019 24 6553 17 79 [Ngôn tình]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 19-01-2019 55 11665 27 187 [Truyện dài]
Tháng chạp

Tháng chạp

Quang Đào Văn 16-01-2019 1 3 0 0 [Thơ]
Chuyện hôm qua

Chuyện hôm qua

Nguyễn Văn Tú 06-01-2019 1 99 1 0 [Truyện ngắn]