Đông

Đông

Hoa Vien 2018-10-28 20:11:44 15 0 0 0


Phố nhỏ chờ đông lá rụng đầy
Mang hồn gửi tận phía trời tây
Nghe chiều nắng  rơi vàng triền núi
Đợi gió lang thang cùng nàng mây.

Những muốn tuyết rơi khung trời lặng
Từng mong kỷ niệm kết thêm dày
Yêu thương mãi giữ hồng đêm lạnh
Nỗi nhớ đầy vơi đến mỗi ngày.Đi qua mùa Đông

Đi qua mùa Đông

Phương Kem 14-04-2017 1 87 0 2 [Tản văn]
Đông về vắng anh

Đông về vắng anh

Mưa Ngâu 02-09-2017 1 84 1 1 [Tản văn]
Mùa đông trong anh

Mùa đông trong anh

Phương Kem 06-05-2017 1 50 0 0 [Thơ]
Mùa đông về

Mùa đông về

Quang Đào Văn 23-11-2018 1 48 0 0 [Thơ]
Phượng đông

Phượng đông

Green Apple 28-02-2017 1 34 1 0 [Tản văn]
Giao ước với ác quỷ

Giao ước với ác quỷ

Novahera Katori 20-07-2019 10 1078 1 0 [Truyện dài]
Lẽ sống 2

Lẽ sống 2

Quang Đào Văn 01-07-2019 1 4 0 0 [Thơ]
Mình anh với biển

Mình anh với biển

Quang Đào Văn 26-06-2019 1 6 0 0 [Thơ]