Đông mùa đôi lứa

Đông mùa đôi lứa

Chu Long 2018-09-14 16:44:21 12 0 0 0

Thơ Chu Long


 Em ơi trời đã vào đông 

 Lên đò anh chở qua sông sang bờ 

 Anh cho em một bất ngờ  

 Xe hoa hồng thắm đang chờ rước em.

 

 Họ hàng cô bác người quen 

 Rượu hương quê nếp mình đem mời chào 

 Em hoàng hậu đẹp thanh tao 

 Bên anh chú rể ngôi cao ông hoàng. Đi qua mùa Đông

Đi qua mùa Đông

Phương Kem 14-04-2017 1 85 0 2 [Tản văn]
Mùa đông trong anh

Mùa đông trong anh

Phương Kem 06-05-2017 1 48 0 0 [Thơ]
Mùa đông về

Mùa đông về

Quang Đào Văn 23-11-2018 1 40 0 0 [Thơ]
Mùa đông

Mùa đông

Chu Long 14-09-2018 1 16 1 0 [Thơ]
Trước cửa chùa mùa đông

Trước cửa chùa mùa đông

Chu Long 15-07-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 17-12-2018 55 11308 27 187 [Truyện dài]
Em!

Em!

Hương Lê 12-12-2018 1 10 0 0 [Thơ]
Mất…

Mất…

Quang Đào Văn 08-12-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Luyến

Luyến

Trịnh Ngọc Lâm 05-12-2018 1 23 0 0 [Thơ]
Bài thơ dành riêng cho em

Bài thơ dành riêng cho em

Quang Đào Văn 01-12-2018 1 36 0 0 [Thơ]