Đông mùa đôi lứa

Đông mùa đôi lứa

Chu Long 2018-09-14 16:44:21 6 0 0 0

Thơ Chu Long


 Em ơi trời đã vào đông 

 Lên đò anh chở qua sông sang bờ 

 Anh cho em một bất ngờ  

 Xe hoa hồng thắm đang chờ rước em.

 

 Họ hàng cô bác người quen 

 Rượu hương quê nếp mình đem mời chào 

 Em hoàng hậu đẹp thanh tao 

 Bên anh chú rể ngôi cao ông hoàng. Đi qua mùa Đông

Đi qua mùa Đông

Phương Kem 14-04-2017 1 78 0 2 [Tản văn]
Người đi sau mùa Đông.

Người đi sau mùa Đông.

Xôi Gấc 10-06-2017 1 58 3 10 [Tản văn]
Mùa đông trong anh

Mùa đông trong anh

Phương Kem 06-05-2017 1 47 0 0 [Thơ]
Mùa đông

Mùa đông

Chu Long 14-09-2018 1 11 1 0 [Thơ]
Trước cửa chùa mùa đông

Trước cửa chùa mùa đông

Chu Long 15-07-2018 1 0 0 0 [Thơ]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 30 0 0 [Thơ]
Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Yêu

Yêu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Trăng thu

Trăng thu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Cảm xúc thu

Cảm xúc thu

Hoa Vien 10-10-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Mùa hoa sữa

Mùa hoa sữa

Quang Đào Văn 09-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]