Đông ngại

Đông ngại

Trịnh Ngọc Lâm 2018-01-21 20:35:35 3 0 0 0


Cuối đông lạnh muốn đổ dồn
Mây trời muốn uống mơ hồn ánh dương 
Hoa đòi tỏa sắc khoe hương
Lòng ai ước điểm màu hường từ lâu

Ngại đông dồn cả nỗi sầu
Mong hoa đào thắm, xám màu trời cao
Lòng thêm xát những cồn cào
Vương vàng sắc cúc, lao xao gió lùa

Ngẫm ra giữa cuộc hơn thua
Chỉ là con tạo đem đùa làm vui
Hôm nay mây xám còn vùi
Trời xanh rực sắc đượm mùi ngày mai?

Ngại đông dồn cả nỗi sầu
Trông xuân, xuân lại quá lâu, có về?Đông ngại

Đông ngại

Trịnh Ngọc Lâm 09-06-2017 1 8 1 0 [Thơ]
Ngại xuân

Ngại xuân

Trịnh Ngọc Lâm 25-01-2018 1 12 0 0 [Thơ]
Đi qua mùa Đông

Đi qua mùa Đông

Phương Kem 14-04-2017 1 66 0 2 [Tản văn]
Đông về vắng anh

Đông về vắng anh

Mưa Ngâu 02-09-2017 1 57 1 1 [Tản văn]
Người đi sau mùa Đông.

Người đi sau mùa Đông.

Xôi Gấc 10-06-2017 1 47 3 10 [Tản văn]
Mùa đông trong anh

Mùa đông trong anh

Phương Kem 06-05-2017 1 44 0 0 [Thơ]
Viết cho anh

Viết cho anh

Mưa Mùa Hạ 19-05-2018 1 15 0 0 [Thơ]
Em cũng là Lọ Lem

Em cũng là Lọ Lem

Rio Chan 19-05-2018 9 122 1 0 [Truyện ngắn]
Người lạ- Người quen

Người lạ- Người quen

Mưa Mùa Hạ 15-05-2018 1 11 0 0 [Thơ]
11 năm chờ đợi

11 năm chờ đợi

Đỗ Vy 15-05-2018 1 38 1 1 [Truyện ngắn]
Bình minh

Bình minh

Quang Thiep 14-05-2018 2 22 0 0 [Truyện ngắn]
Đế Nghiệp

Đế Nghiệp

Thùy Trang Hoàng Đỗ 13-05-2018 17 265 1 2 [Truyện dài]