Đông ngại

Đông ngại

Trịnh Ngọc Lâm 2018-08-15 10:25:47 7 0 0 0


Cuối đông lạnh muốn đổ dồn
Mây trời muốn uống mơ hồn ánh dương 
Hoa đòi tỏa sắc khoe hương
Lòng ai ước điểm màu hường từ lâu

Ngại đông dồn cả nỗi sầu
Mong hoa đào thắm, xám màu trời cao
Lòng thêm xát những cồn cào
Vương vàng sắc cúc, lao xao gió lùa

Ngẫm ra giữa cuộc hơn thua
Chỉ là con tạo đem đùa làm vui
Hôm nay mây xám còn vùi
Trời xanh rực sắc đượm mùi ngày mai?

Ngại đông dồn cả nỗi sầu
Trông xuân, xuân lại quá lâu, có về?Đi qua mùa Đông

Đi qua mùa Đông

Phương Kem 14-04-2017 1 71 0 2 [Tản văn]
Đông về vắng anh

Đông về vắng anh

Mưa Ngâu 02-09-2017 1 68 1 1 [Tản văn]
Người đi sau mùa Đông.

Người đi sau mùa Đông.

Xôi Gấc 10-06-2017 1 49 3 10 [Tản văn]
Mùa đông trong anh

Mùa đông trong anh

Phương Kem 06-05-2017 1 44 0 0 [Thơ]
Phượng đông

Phượng đông

Green Apple 28-02-2017 1 23 1 0 [Tản văn]
Đông khuyết

Đông khuyết

Nguyễn Cúc 24-02-2017 1 11 0 0 [Thơ]
Có bốn mùa

Có bốn mùa

Chu Long 13-08-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Dân vạn đại

Dân vạn đại

Chu Long 13-08-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Tình đơn phương của Mây

Tình đơn phương của Mây

Mây Thoại Nghi 12-08-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Dáng thu chiều

Dáng thu chiều

Chu Long 09-08-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Thu về lục bát

Thu về lục bát

Chu Long 09-08-2018 1 1 0 0 [Thơ]
Đêm thu ngắm

Đêm thu ngắm

Chu Long 08-08-2018 1 8 0 0 [Thơ]