Đông ngại

Đông ngại

Trịnh Ngọc Lâm 2018-01-21 20:35:35 2 0 0 0


Cuối đông lạnh muốn đổ dồn
Mây trời muốn uống mơ hồn ánh dương 
Hoa đòi tỏa sắc khoe hương
Lòng ai ước điểm màu hường từ lâu

Ngại đông dồn cả nỗi sầu
Mong hoa đào thắm, xám màu trời cao
Lòng thêm xát những cồn cào
Vương vàng sắc cúc, lao xao gió lùa

Ngẫm ra giữa cuộc hơn thua
Chỉ là con tạo đem đùa làm vui
Hôm nay mây xám còn vùi
Trời xanh rực sắc đượm mùi ngày mai?

Ngại đông dồn cả nỗi sầu
Trông xuân, xuân lại quá lâu, có về?