Đồng nghiệp

Đồng nghiệp

Phạm Hồng Hà 2017-03-13 23:25:02 9 0 0 0

Với tôi thày cô như người cha mẹ, người soi đường chỉ lối, dắt bước chúng tôi tìm ánh sáng. Và thật vui khi một ngày, chúng tôi trở thành đồng nghiệp của những con người ấy, bởi chúng tôi, đã nối tiếp bước đường của họ- những người thày kính yêu!


Đối với tôi thầy cô như cha mẹ
Người dẫn đường,san sẻ những buồn vui
Truyền kinh nghiệm chút kinh sử mài dùi
Người giáo viên gọi nhau là Đồng nghiệp
Người soi đèn thắp lửa hồng đi tiếp
Bạn đồng hành gần gũi và yêu thương!Đế Nghiệp

Đế Nghiệp

Thùy Trang Hoàng Đỗ 13-05-2018 17 316 1 2 [Truyện dài]
Kí ức

Kí ức

Tuyết Hàn 27-05-2018 2 58 1 1 [Truyện ngắn]
Vợ của anh

Vợ của anh

Quang Đào Văn 24-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Trăng

Trăng

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Thuyền giấy

Thuyền giấy

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Nhớ không em mùa thu

Nhớ không em mùa thu

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 12 0 0 [Thơ]
Cảnh chiều

Cảnh chiều

Hoa Vien 21-09-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Nhớ màu mực tím!

Nhớ màu mực tím!

Doo An's 20-09-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Chờ

Chờ

Trịnh Ngọc Lâm 17-09-2018 1 43 0 2 [Thơ]