Đồng nghiệp

Đồng nghiệp

Phạm Hồng Hà 2017-03-13 23:25:02 10 0 0 0

Với tôi thày cô như người cha mẹ, người soi đường chỉ lối, dắt bước chúng tôi tìm ánh sáng. Và thật vui khi một ngày, chúng tôi trở thành đồng nghiệp của những con người ấy, bởi chúng tôi, đã nối tiếp bước đường của họ- những người thày kính yêu!


Đối với tôi thầy cô như cha mẹ
Người dẫn đường,san sẻ những buồn vui
Truyền kinh nghiệm chút kinh sử mài dùi
Người giáo viên gọi nhau là Đồng nghiệp
Người soi đèn thắp lửa hồng đi tiếp
Bạn đồng hành gần gũi và yêu thương!Đế Nghiệp

Đế Nghiệp

Thùy Trang Hoàng Đỗ 13-05-2018 17 359 1 2 [Truyện dài]
Kí ức

Kí ức

Tuyết Hàn 27-05-2018 2 66 1 1 [Truyện ngắn]
Chờ

Chờ

Trịnh Ngọc Lâm 24-03-2019 1 53 0 2 [Thơ]
Cảm tác

Cảm tác

Trịnh Ngọc Lâm 24-03-2019 1 44 0 0 [Thơ]
Thoảng

Thoảng

Trịnh Ngọc Lâm 22-03-2019 1 36 0 0 [Thơ]
Vĩnh cửu.

Vĩnh cửu.

Bùi Thái Bảo Ngân 15-03-2019 1 5 1 0 [Truyện ngắn]
Nhớ

Nhớ

Trịnh Ngọc Lâm 14-03-2019 1 42 0 0 [Thơ]