Đồng nghiệp

Đồng nghiệp

Phạm Hồng Hà 2017-03-13 23:25:02 6 0 0 0

Với tôi thày cô như người cha mẹ, người soi đường chỉ lối, dắt bước chúng tôi tìm ánh sáng. Và thật vui khi một ngày, chúng tôi trở thành đồng nghiệp của những con người ấy, bởi chúng tôi, đã nối tiếp bước đường của họ- những người thày kính yêu!


Đối với tôi thầy cô như cha mẹ
Người dẫn đường,san sẻ những buồn vui
Truyền kinh nghiệm chút kinh sử mài dùi
Người giáo viên gọi nhau là Đồng nghiệp
Người soi đèn thắp lửa hồng đi tiếp
Bạn đồng hành gần gũi và yêu thương!Đế Nghiệp

Đế Nghiệp

Thùy Trang Hoàng Đỗ 13-05-2018 17 279 1 2 [Truyện dài]
Kí ức

Kí ức

Tuyết Hàn 27-05-2018 2 51 1 1 [Truyện ngắn]
Dặn con trước ngày thi

Dặn con trước ngày thi

Lan Huong Nguyen 23-06-2018 1 20 0 0 [Thơ]
Về quê em nhé

Về quê em nhé

Chu Long 22-06-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Cha tôi

Cha tôi

Chu Long 21-06-2018 1 20 0 0 [Thơ]
Đánh thức tháng 12

Đánh thức tháng 12

Lan Huong Nguyen 21-06-2018 1 16 0 2 [Thơ]
Về cùng anh

Về cùng anh

Linh Pham 21-06-2018 1 10 0 0 [Truyện ngắn]
Về Mộc Châu

Về Mộc Châu

Lan Huong Nguyen 21-06-2018 1 19 0 3 [Thơ]