Đông say

Đông say

Trịnh Ngọc Lâm 2017-12-25 18:55:44 11 0 0 0


Trăng buồn rớt cả xuống sông
Hồn hoang mặc gió xoay dòng trôi theo
Liễu tàn rũ bóng nặng đeo
Giơ tay đón ánh trăng neo giữa dòng

Trăng nào vương nợ đèo bòng
Riêng côi một bóng rũ lòng thế nhân
Lạnh đông chờ rét nàng Bân
Liêu xiêu hồn quạnh gót chân lạc đường 

Đêm nay sương rớt như thường 
Ôm hơi lạnh ấp để nhường lòng ai
Giữa dòng đã nhuốm màu phai
Chén sầu uống vội rũ dài cùng mây

Rong buồm trăng tỏa đâu đây
Tròn rồi lại khuyết để ngây ánh nhòa
Ngẫm thương thân phận con cò
Giữa dòng lặn lội lò mò cùng trăng