Đông say

Đông say

Trịnh Ngọc Lâm 2017-12-25 18:55:44 9 0 0 0


Trăng buồn rớt cả xuống sông
Hồn hoang mặc gió xoay dòng trôi theo
Liễu tàn rũ bóng nặng đeo
Giơ tay đón ánh trăng neo giữa dòng

Trăng nào vương nợ đèo bòng
Riêng côi một bóng rũ lòng thế nhân
Lạnh đông chờ rét nàng Bân
Liêu xiêu hồn quạnh gót chân lạc đường 

Đêm nay sương rớt như thường 
Ôm hơi lạnh ấp để nhường lòng ai
Giữa dòng đã nhuốm màu phai
Chén sầu uống vội rũ dài cùng mây

Rong buồm trăng tỏa đâu đây
Tròn rồi lại khuyết để ngây ánh nhòa
Ngẫm thương thân phận con cò
Giữa dòng lặn lội lò mò cùng trăngNhư một cơn say nắng

Như một cơn say nắng

Thu Hà Đỗ 27-04-2017 1 60 3 4 [Tản văn]
Say

Say

Đặng Mỹ Hạnh 05-10-2017 2 24 0 0 [Truyện ngắn]
Đi qua mùa Đông

Đi qua mùa Đông

Phương Kem 14-04-2017 1 64 0 2 [Tản văn]
Đông về vắng anh

Đông về vắng anh

Mưa Ngâu 02-09-2017 1 49 1 1 [Tản văn]
Người đi sau mùa Đông.

Người đi sau mùa Đông.

Xôi Gấc 10-06-2017 1 46 3 10 [Tản văn]
Mùa đông trong anh

Mùa đông trong anh

Phương Kem 06-05-2017 1 42 0 0 [Thơ]
Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 17-01-2018 56 766 2 6 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 17-01-2018 55 8107 21 171 [Truyện dài.]
Vọng tưởng

Vọng tưởng

Trịnh Ngọc Lâm 17-01-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Biệt đông

Biệt đông

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Vọng tình

Vọng tình

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Lời cuối mùa đông

Lời cuối mùa đông

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 5 0 0 [Thơ]