Đông say

Đông say

Trịnh Ngọc Lâm 2017-12-25 18:55:44 11 0 0 0


Trăng buồn rớt cả xuống sông
Hồn hoang mặc gió xoay dòng trôi theo
Liễu tàn rũ bóng nặng đeo
Giơ tay đón ánh trăng neo giữa dòng

Trăng nào vương nợ đèo bòng
Riêng côi một bóng rũ lòng thế nhân
Lạnh đông chờ rét nàng Bân
Liêu xiêu hồn quạnh gót chân lạc đường 

Đêm nay sương rớt như thường 
Ôm hơi lạnh ấp để nhường lòng ai
Giữa dòng đã nhuốm màu phai
Chén sầu uống vội rũ dài cùng mây

Rong buồm trăng tỏa đâu đây
Tròn rồi lại khuyết để ngây ánh nhòa
Ngẫm thương thân phận con cò
Giữa dòng lặn lội lò mò cùng trăngNhư một cơn say nắng

Như một cơn say nắng

Thu Hà Đỗ 27-04-2017 1 101 3 4 [Tản văn]
Say

Say

Đặng Mỹ Hạnh 05-10-2017 2 30 0 0 [Truyện ngắn]
Đi qua mùa Đông

Đi qua mùa Đông

Phương Kem 14-04-2017 1 69 0 2 [Tản văn]
Đông về vắng anh

Đông về vắng anh

Mưa Ngâu 02-09-2017 1 66 1 1 [Tản văn]
Người đi sau mùa Đông.

Người đi sau mùa Đông.

Xôi Gấc 10-06-2017 1 49 3 10 [Tản văn]
Mùa đông trong anh

Mùa đông trong anh

Phương Kem 06-05-2017 1 44 0 0 [Thơ]
Bến Tràng An

Bến Tràng An

Lan Huong Nguyen 20-07-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Vướng phải mùa Ngâu

Vướng phải mùa Ngâu

Lan Huong Nguyen 19-07-2018 1 19 0 0 [Thơ]
Gậy như ý

Gậy như ý

Lan Huong Nguyen 18-07-2018 1 90 0 2 [Thơ]
Đi chùa cầu nguyện

Đi chùa cầu nguyện

Chu Long 17-07-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Kinh phật dạy

Kinh phật dạy

Chu Long 17-07-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Bỏ buông

Bỏ buông

Chu Long 17-07-2018 1 14 0 0 [Thơ]