Em tìm chính em

Em tìm chính em

Kiều Nguyễn 2017-03-01 15:49:30 22 0 2 0

Em lỡ mất một trái tim bé nhỏ của mình, em đi tìm về chút xuân tươi và trái tim vui vẻ. Và đem về giữ chặt chỉ để riêng cho mình.


Em trở về với tầng sâu ký ức

Lục lại những vần thơ xưa,

Những ngày mưa anh đưa em đi tránh

Tìm ánh mặt trời le lói giữa mùa đông.


Những câu thơ, trưa ngày nắng ấm

Với tấm lưới tình bẫy gọn tim em,

Con tem thư vẫn giấu sau khi nhận

Cho đến tận cùng của sự kết thúc, thương đau!


Sau những tháng ngày dài nắng ấm,

Là tấm màn che phủ chín tầng mây,

Em không thấy anh và cũng không nhìn thấy nắng,

Vắng một vùng trời mây trắng ở trong tim.


Em đi tìm phương hướng có nắng xuân

Và cũng tìm luôn con tim bị lấy mất,

Để ngày mai em đem về, em cất

Tránh để thất tâm, mất luôn ánh mặt trời!