Gặp lại anh

Gặp lại anh

Phongx 2017-03-17 14:54:20 28 0 0 0

Cơn gió đêm vẫn cứ quẩn quanh chưa dứt. Kéo nỗi nhớ vào sâu thẳm. Kéo quá khứ tạt ngang...


Gặp lại anh đã qua mùa giông gió

đã bước hết con đường vùi trọn những tàn tro

Hà Nội đêm lộng gió

mưa phùn...


Cơn gió đêm vẫn thế, chẳng lặng im

Vẫn khiến đáy mắt anh khẽ chìm nơi sâu thẳm

Em đã từng lục tìm trong đó cả một bàn tay ấm

Nhưng anh đi âm thầm

đông không ngủ, cứ âm ỉ lạnh căm...


Gặp lại, ánh mắt anh chẳng còn chứa được tháng năm

chẳng có những ngày dài em lật mình qua đau khổ

chẳng có chuỗi thời gian tự dựng mình sau đổ vỡ

Chỉ có thẳm sâu anh từng bảo: đã quên...


Gặp lại anh

Cơn gió đêm vẫn cứ quẩn quanh chưa dứt

Kéo nỗi nhớ vào sâu thẳm
Kéo quá khứ tạt ngang...