Gió đông

Gió đông

Trịnh Ngọc Lâm 2017-12-30 22:20:32 17 0 0 0


1

Lá vàng khẽ rụng rơi
Ngoài thềm vương lọn gió
Tâm hồn không nghỉ ngơi
Nắng đông không nhòm ngó

2

Ai liếc mắt qua song
Mùa đông còn lạnh mãi
Lòng rất muốn thong dong
Con đò không rời bãi

3

Gió vẫn ham tóc rối
Lòng cũng rối cùng ai
Người mà như cơn gió
Chắc chẳng ngại tàn phai...Ngày trở gió

Ngày trở gió

Đinh Minh Huệ 26-02-2017 1 323 3 7 [Thơ]
Nơi đó gió có về

Nơi đó gió có về

Hoa Bồ Công Anh 21-05-2017 10 312 2 10 [Ngôn tình]
Đế Nghiệp

Đế Nghiệp

Thùy Trang Hoàng Đỗ 20-03-2018 12 192 1 2 [Truyện dài]
Zoe

Zoe

Anh Thu 19-03-2018 2 32 0 0 [Tiểu thuyết lãng mạn]
Quê tôi

Quê tôi

Trí Minh Quách 18-03-2018 1 36 0 0 [Thơ]
Con đê làng

Con đê làng

Trí Minh Quách 18-03-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Tháng Ba nay

Tháng Ba nay

Dũng Nguyên 18-03-2018 1 36 0 0 [Thơ]
Đao Trung Chi Vương

Đao Trung Chi Vương

Phạm Văn Trường 17-03-2018 31 1013 2 9 [Kiếm hiệp]
Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 12-03-2018 64 977 2 6 [Truyện dài]