Gió đông

Gió đông

Trịnh Ngọc Lâm 2018-08-15 10:20:27 20 0 0 0


1

Lá vàng khẽ rụng rơi
Ngoài thềm vương lọn gió
Tâm hồn không nghỉ ngơi
Nắng đông không nhòm ngó

2

Ai liếc mắt qua song
Mùa đông còn lạnh mãi
Lòng rất muốn thong dong
Con đò không rời bãi

3

Gió vẫn ham tóc rối
Lòng cũng rối cùng ai
Người mà như cơn gió
Chắc chẳng ngại tàn phai...Ngày trở gió

Ngày trở gió

Đinh Minh Huệ 26-02-2017 1 532 3 7 [Thơ]
Gió cuốn mặt hồ

Gió cuốn mặt hồ

Trịnh Ngọc Lâm 13-05-2018 8 417 2 0 [[truyện wiki]]
Nơi đó gió có về

Nơi đó gió có về

Hoa Bồ Công Anh 21-05-2017 10 376 2 10 [Ngôn tình]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 17-12-2018 55 11280 27 187 [Truyện dài]
Em!

Em!

Hương Lê 12-12-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Mất…

Mất…

Quang Đào Văn 08-12-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Luyến

Luyến

Trịnh Ngọc Lâm 05-12-2018 1 22 0 0 [Thơ]
Bài thơ dành riêng cho em

Bài thơ dành riêng cho em

Quang Đào Văn 01-12-2018 1 34 0 0 [Thơ]