Gió đông

Gió đông

Trịnh Ngọc Lâm 2018-08-15 10:20:27 19 0 0 0


1

Lá vàng khẽ rụng rơi
Ngoài thềm vương lọn gió
Tâm hồn không nghỉ ngơi
Nắng đông không nhòm ngó

2

Ai liếc mắt qua song
Mùa đông còn lạnh mãi
Lòng rất muốn thong dong
Con đò không rời bãi

3

Gió vẫn ham tóc rối
Lòng cũng rối cùng ai
Người mà như cơn gió
Chắc chẳng ngại tàn phai...Gió cuốn mặt hồ

Gió cuốn mặt hồ

Trịnh Ngọc Lâm 13-05-2018 8 407 2 0 [[truyện wiki]]
Ngày trở gió

Ngày trở gió

Đinh Minh Huệ 26-02-2017 1 406 3 7 [Thơ]
Nơi đó gió có về

Nơi đó gió có về

Hoa Bồ Công Anh 21-05-2017 10 355 2 10 [Ngôn tình]
Vợ của anh

Vợ của anh

Quang Đào Văn 24-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Trăng

Trăng

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Thuyền giấy

Thuyền giấy

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Nhớ không em mùa thu

Nhớ không em mùa thu

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 12 0 0 [Thơ]
Cảnh chiều

Cảnh chiều

Hoa Vien 21-09-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Nhớ màu mực tím!

Nhớ màu mực tím!

Doo An's 20-09-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Chờ

Chờ

Trịnh Ngọc Lâm 17-09-2018 1 43 0 2 [Thơ]