Góc quê

Góc quê

Chu Long 2018-06-26 07:45:38 35 0 0 0Bình minh một giải lụa êm  

Phơi lên bờ cỏ mượt mềm đang xuân  

Mây bay thấp thoáng xa gần  

Nắng rơi từng hạt góc sân vườn nhà.


Giàn bầu bí mướp đang hoa  

Bờ ao ngan vịt ngỗng gà bên nhau. 

Giàn trầu ẩn dưới bóng cau  

Trái dừa tròn lẩn trong màu không gian.


Bếp nhà ai khói giăng màn  

Lời thơ cất tiếng tỏa lan nụ cười 

Hương thơm gạo mới rau tươi  

Quyện cùng mùi vị đất trời đồng quê. 

Chu Long