Gửi cậu người tớ từng đơn phương

Gửi cậu người tớ từng đơn phương

Thu Trang 2017-06-27 20:10:44 13 0 0 0

Tình đơn phương vừa đẹp vừa buồn, cũng đều là ký ức thanh xuân, lưu giữ nó trong tâm trí để biết tôi cũng từng có một đoạn tình cảm như thế....
Đơn phương

Đơn phương

Vô Vi 18-04-2017 1 64 0 2 [Thơ]
Mất…

Mất…

Quang Đào Văn 08-12-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Luyến

Luyến

Trịnh Ngọc Lâm 05-12-2018 1 18 0 0 [Thơ]
Bài thơ dành riêng cho em

Bài thơ dành riêng cho em

Quang Đào Văn 01-12-2018 1 15 0 0 [Thơ]
Cảm tác

Cảm tác

Trịnh Ngọc Lâm 30-11-2018 1 39 0 0 [Thơ]
Mùa đông về

Mùa đông về

Quang Đào Văn 23-11-2018 1 31 0 0 [Thơ]
Tự trách

Tự trách

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 40 0 0 [Thơ]
Niềm riêng

Niềm riêng

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 26 0 0 [Thơ]