Gửi cậu người tớ từng đơn phương

Gửi cậu người tớ từng đơn phương

Thu Trang 2017-06-27 20:10:44 16 0 0 0

Tình đơn phương vừa đẹp vừa buồn, cũng đều là ký ức thanh xuân, lưu giữ nó trong tâm trí để biết tôi cũng từng có một đoạn tình cảm như thế....