Hạnh Phúc

Hạnh Phúc

Nguyễn Trang 2017-02-24 20:57:19 15 0 0 0

Bài thơ viết về hạnh phúc của một người


Sống trên đời sóng gió bôn ba,

Lao tâm khổ tứ nhiều vất vả.

Cơm áo gạo tiền rồi tất cả.

Tự hỏi hạnh phúc ở đâu ta?


Hạnh phúc đơn giản chẳng đâu xa.

Chỉ cần yên ấm một mái nhà,

Cha mẹ con cái khỏe mạnh cả,

Cuộc đời vui vẻ cười thả ga.