Hãy là người lương thiện

Hãy là người lương thiện

Chu Long 2018-08-29 08:47:58 9 0 0 0

Thơ Chu Long


Nhìn cuộc sống hôm nay mà ớn lạnh 
Bạch nhật thiên cống rãnh lộ thiên đầy
Ruồi bọ sâu muỗi mọt mối bủa vây
Đất nhiễm độc cây xanh non hủy diệt. 

Thân trần tục một ngày kia sẽ chết
Mang được gì xuống địa phủ âm cung 
Không và không chỉ lòng đất lạnh lùng 
Gói tất cả cùng chung vào lòng đất 

Khi còn sống chữ tâm đừng đánh mất 
Chớ tham chi chữ nhất để riêng mình
Cho người đời rồi thiên hạ rẻ khinh 
Nhục nhã thân gia đình cùng dòng họ.

Quyền lực giàu sang chỉ là cơn gió 
Oai hôm nay rồi mất nó hôm sau
Hậu đời người muốn không nhục không đau 
Sống đúng đạo sống có sau có trước. 

Làm việc xấu xin người nên dừng bước 
Hại dân lành đất nước tội không tha
Đừng mang diêm bật lửa đốt cửa nhà 
Lớp hậu thế sẽ xẻ da lóc thịt.

- - -

23/8/2018 Chu Long
Tu thiện

Tu thiện

Chu Long 13-07-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Vợ của anh

Vợ của anh

Quang Đào Văn 24-09-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Trăng

Trăng

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Thuyền giấy

Thuyền giấy

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Nhớ không em mùa thu

Nhớ không em mùa thu

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Cảnh chiều

Cảnh chiều

Hoa Vien 21-09-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Nhớ màu mực tím!

Nhớ màu mực tím!

Doo An's 20-09-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Chờ

Chờ

Trịnh Ngọc Lâm 17-09-2018 1 40 0 2 [Thơ]