Hoa buồn

Hoa buồn

Yên Thanh 2017-03-05 17:36:26 55 1 0 0

Hoa trắng lối, mưa rơi vội, tình cảm cũng buông lơi


Hoa buồn vương trắng lối

Cơn mưa rào rơi vội

Theo gót bước chân ai
Tiếng thở dài mòn mỏi....

Hồn du dương khẽ gọi
Theo nắng rọi sương tan
Mơ tiếng gió vút ngàn
Bên phím đàn ngắt quãng...

Dây tơ hồng đã đoạn
Dẫu còn muốn nắm tay
Duyên nợ nào ai hay
Nhân sinh qua một kiếp.Hoa hướng dương

Hoa hướng dương

Phương Kem 13-04-2017 1 767 0 0 [Thơ]
Giang Thiên Hoa Lạc

Giang Thiên Hoa Lạc

Nhan Nhí 30-03-2017 3 410 3 0 [Tiểu thuyết]
Hoa hoang

Hoa hoang

Vũ Anh Duy Lương 03-05-2017 12 142 1 8 [Siêu nhiên]
Đủ nắng hoa sẽ nở

Đủ nắng hoa sẽ nở

Anhs Dang 10-06-2017 1 100 1 0 [Tản văn]
Dặn con trước ngày thi

Dặn con trước ngày thi

Lan Huong Nguyen 23-06-2018 1 28 0 0 [Thơ]
Về quê em nhé

Về quê em nhé

Chu Long 22-06-2018 1 10 0 0 [Thơ]
Cha tôi

Cha tôi

Chu Long 21-06-2018 1 21 0 0 [Thơ]
Đánh thức tháng 12

Đánh thức tháng 12

Lan Huong Nguyen 21-06-2018 1 18 0 2 [Thơ]
Về cùng anh

Về cùng anh

Linh Pham 21-06-2018 1 10 0 0 [Truyện ngắn]
Về Mộc Châu

Về Mộc Châu

Lan Huong Nguyen 21-06-2018 1 22 0 3 [Thơ]