Hoa buồn

Hoa buồn

Yên Thanh 2017-03-05 17:36:26 76 1 0 0

Hoa trắng lối, mưa rơi vội, tình cảm cũng buông lơi


Hoa buồn vương trắng lối

Cơn mưa rào rơi vội

Theo gót bước chân ai
Tiếng thở dài mòn mỏi....

Hồn du dương khẽ gọi
Theo nắng rọi sương tan
Mơ tiếng gió vút ngàn
Bên phím đàn ngắt quãng...

Dây tơ hồng đã đoạn
Dẫu còn muốn nắm tay
Duyên nợ nào ai hay
Nhân sinh qua một kiếp.Hoa hướng dương

Hoa hướng dương

Phương Kem 13-04-2017 1 865 0 0 [Thơ]
Giang Thiên Hoa Lạc

Giang Thiên Hoa Lạc

Nhan Nhí 30-03-2017 3 444 4 0 [Tiểu thuyết]
Nhị nguyệt khai hoa

Nhị nguyệt khai hoa

Nguyễn Hy 20-07-2018 8 204 1 0 [Truyện dài]
Hoa hoang

Hoa hoang

Vũ Anh Duy Lương 03-05-2017 12 162 1 8 [Siêu nhiên]
Đủ nắng hoa sẽ nở

Đủ nắng hoa sẽ nở

Anhs Dang 10-06-2017 1 152 1 0 [Tản văn]
Vợ của anh

Vợ của anh

Quang Đào Văn 24-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Trăng

Trăng

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Thuyền giấy

Thuyền giấy

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Nhớ không em mùa thu

Nhớ không em mùa thu

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 12 0 0 [Thơ]
Cảnh chiều

Cảnh chiều

Hoa Vien 21-09-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Nhớ màu mực tím!

Nhớ màu mực tím!

Doo An's 20-09-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Chờ

Chờ

Trịnh Ngọc Lâm 17-09-2018 1 41 0 2 [Thơ]