Hoa buồn

Hoa buồn

Yên Thanh 2017-03-05 17:36:26 28 1 0 0

Hoa trắng lối, mưa rơi vội, tình cảm cũng buông lơi


Hoa buồn vương trắng lối

Cơn mưa rào rơi vội

Theo gót bước chân ai
Tiếng thở dài mòn mỏi....

Hồn du dương khẽ gọi
Theo nắng rọi sương tan
Mơ tiếng gió vút ngàn
Bên phím đàn ngắt quãng...

Dây tơ hồng đã đoạn
Dẫu còn muốn nắm tay
Duyên nợ nào ai hay
Nhân sinh qua một kiếp.Giang Thiên Hoa Lạc

Giang Thiên Hoa Lạc

Nhan Nhí 30-03-2017 3 391 3 0 [Tiểu thuyết]
Hoa hướng dương

Hoa hướng dương

Phương Kem 13-04-2017 1 390 0 0 [Thơ]
Hoa hoang

Hoa hoang

Vũ Anh Duy Lương 03-05-2017 12 133 1 8 [Siêu nhiên]
Em Và Hoa Đỗ Quyên

Em Và Hoa Đỗ Quyên

Angiela Hana 12-05-2017 5 71 3 0 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 17-01-2018 55 8001 20 170 [Truyện dài.]
Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 17-01-2018 55 746 2 6 [Truyện dài]
Vọng tưởng

Vọng tưởng

Trịnh Ngọc Lâm 17-01-2018 1 0 0 0 [Thơ]
Biệt đông

Biệt đông

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Vọng tình

Vọng tình

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Lời cuối mùa đông

Lời cuối mùa đông

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 5 0 0 [Thơ]