Hoa buồn

Hoa buồn

Yên Thanh 2017-03-05 17:36:26 34 1 0 0

Hoa trắng lối, mưa rơi vội, tình cảm cũng buông lơi


Hoa buồn vương trắng lối

Cơn mưa rào rơi vội

Theo gót bước chân ai
Tiếng thở dài mòn mỏi....

Hồn du dương khẽ gọi
Theo nắng rọi sương tan
Mơ tiếng gió vút ngàn
Bên phím đàn ngắt quãng...

Dây tơ hồng đã đoạn
Dẫu còn muốn nắm tay
Duyên nợ nào ai hay
Nhân sinh qua một kiếp.Hoa hướng dương

Hoa hướng dương

Phương Kem 13-04-2017 1 538 0 0 [Thơ]
Giang Thiên Hoa Lạc

Giang Thiên Hoa Lạc

Nhan Nhí 30-03-2017 3 400 3 0 [Tiểu thuyết]
Hoa hoang

Hoa hoang

Vũ Anh Duy Lương 03-05-2017 12 136 1 8 [Siêu nhiên]
Em Và Hoa Đỗ Quyên

Em Và Hoa Đỗ Quyên

Angiela Hana 12-05-2017 5 74 3 0 [Truyện dài]
Đế Nghiệp

Đế Nghiệp

Thùy Trang Hoàng Đỗ 20-03-2018 12 192 1 2 [Truyện dài]
Zoe

Zoe

Anh Thu 19-03-2018 2 32 0 0 [Tiểu thuyết lãng mạn]
Quê tôi

Quê tôi

Trí Minh Quách 18-03-2018 1 36 0 0 [Thơ]
Con đê làng

Con đê làng

Trí Minh Quách 18-03-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Tháng Ba nay

Tháng Ba nay

Dũng Nguyên 18-03-2018 1 37 0 0 [Thơ]
Đao Trung Chi Vương

Đao Trung Chi Vương

Phạm Văn Trường 17-03-2018 31 1013 2 9 [Kiếm hiệp]
Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 12-03-2018 64 978 2 6 [Truyện dài]