Hoa yêu ta chỉ là đi ngang qua thôi.

Hoa yêu ta chỉ là đi ngang qua thôi.

Doãn Chấn 2017-09-02 00:36:15 115 0 0 0

Hạ Tử là một yêu tu, một lần tỉnh dậy sau giấc ngủ trăm năm thì liền phát hiện đồng bạn yêu tu đã không còn một mống, thế giới cũng thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nhưng Hạ Tử là một yêu tu thông minh, từ từ chậm rãi hoà nhập vào thế giới loài người làm một trạch nhân... nhầm, là làm một trạch yêu mới đúng. Hoà nhập được vài năm thì Hạ Tử liền xuyên!
Người đi ngang qua

Người đi ngang qua

Shine Bùi 11-05-2017 1 57 0 2 [Tản văn]
Hai sắc hoa yêu thương

Hai sắc hoa yêu thương

Quang Đào Văn 02-10-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Say tình

Say tình

Quang Đào Văn 17-11-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Lời ru

Lời ru

Hoa Vien 14-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Tự trách

Tự trách

Trịnh Ngọc Lâm 13-11-2018 1 18 0 0 [Thơ]
Cô dâu chú rể

Cô dâu chú rể

Quang Đào Văn 13-11-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Người yêu ơi

Người yêu ơi

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Mối tình đầu

Mối tình đầu

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Đợi

Đợi

Trịnh Ngọc Lâm 11-11-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Quang Đào Văn 10-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]