Hoa yêu ta chỉ là đi ngang qua thôi.

Hoa yêu ta chỉ là đi ngang qua thôi.

Doãn Chấn 2017-09-02 00:36:15 156 0 0 0

Hạ Tử là một yêu tu, một lần tỉnh dậy sau giấc ngủ trăm năm thì liền phát hiện đồng bạn yêu tu đã không còn một mống, thế giới cũng thay đổi nghiêng trời lệch đất. Nhưng Hạ Tử là một yêu tu thông minh, từ từ chậm rãi hoà nhập vào thế giới loài người làm một trạch nhân... nhầm, là làm một trạch yêu mới đúng. Hoà nhập được vài năm thì Hạ Tử liền xuyên!