Hồi đông

Hồi đông

Trịnh Ngọc Lâm 2017-12-21 16:37:55 8 0 0 0


Mùa đông đến tự bao giờ
Mà sao hình bóng mãi chờ nơi nao?
Chắp tay muốn hỏi trời cao
Gió se se lạnh mà nao nao hồn

Lá vàng khắc khoải bồn chồn
Mùa thu cũng đã đem dồn sầu đong
Giữa mùa đông lạnh đèn chong
Ai ơi có nhớ ngày thong dong nào

Hôm nay thì đã xin chào
Những ngày vui ấy để vào sầu vây
Người còn ảo ảnh đâu đây
Hàn phong vẫn quấn bên cây không rời

Môi khô ngồi tựa trông trời
Một màu đen kịt đâu mời trăng sao
Bỗng nghe tiếng động bên tai
Thì ra đêm cũng xin chào ta luôn...Hồi ức lưu lạc

Hồi ức lưu lạc

Quách Thái Di 27-04-2017 1 69 0 1 [Truyện ngắn]
Vãn Hồi

Vãn Hồi

Heo Sơn Hô 28-08-2017 2 14 0 1 [Đoản văn]
Đi qua mùa Đông

Đi qua mùa Đông

Phương Kem 14-04-2017 1 69 0 2 [Tản văn]
Bến Tràng An

Bến Tràng An

Lan Huong Nguyen 20-07-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Vướng phải mùa Ngâu

Vướng phải mùa Ngâu

Lan Huong Nguyen 19-07-2018 1 19 0 0 [Thơ]
Gậy như ý

Gậy như ý

Lan Huong Nguyen 18-07-2018 1 90 0 2 [Thơ]
Đi chùa cầu nguyện

Đi chùa cầu nguyện

Chu Long 17-07-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Kinh phật dạy

Kinh phật dạy

Chu Long 17-07-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Bỏ buông

Bỏ buông

Chu Long 17-07-2018 1 14 0 0 [Thơ]