Hồi đông

Hồi đông

Trịnh Ngọc Lâm 2018-08-15 10:14:51 10 0 0 0


Mùa đông đến tự bao giờ
Mà sao hình bóng mãi chờ nơi nao?
Chắp tay muốn hỏi trời cao
Gió se se lạnh mà nao nao hồn

Lá vàng khắc khoải bồn chồn
Mùa thu cũng đã đem dồn sầu đong
Giữa mùa đông lạnh đèn chong
Ai ơi có nhớ ngày thong dong nào

Hôm nay thì đã xin chào
Những ngày vui ấy để vào sầu vây
Người còn ảo ảnh đâu đây
Hàn phong vẫn quấn bên cây không rời

Môi khô ngồi tựa trông trời
Một màu đen kịt đâu mời trăng sao
Bỗng nghe tiếng động bên tai
Thì ra đêm cũng xin chào ta luôn...Hồi ức lưu lạc

Hồi ức lưu lạc

Quách Thái Di 27-04-2017 1 75 0 1 [Truyện ngắn]
Hồi

Hồi

Trịnh Ngọc Lâm 02-09-2018 1 26 1 0 [Thơ]
Vãn Hồi

Vãn Hồi

Heo Sơn Hô 28-08-2017 2 20 0 1 [Đoản văn]
Đi qua mùa Đông

Đi qua mùa Đông

Phương Kem 14-04-2017 1 78 0 2 [Tản văn]
Thán

Thán

Trịnh Ngọc Lâm 20-10-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Cánh diều tuổi thơ

Cánh diều tuổi thơ

Quang Đào Văn 20-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Miên man kỷ niệm

Miên man kỷ niệm

Hoa Vien 18-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Từ khi có em

Từ khi có em

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Lớp học gia đình

Lớp học gia đình

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Bài thơ đầu tặng em

Bài thơ đầu tặng em

Quang Đào Văn 15-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 34 0 0 [Thơ]