Hồi đông

Hồi đông

Trịnh Ngọc Lâm 2017-12-21 16:37:55 7 0 0 0


Mùa đông đến tự bao giờ
Mà sao hình bóng mãi chờ nơi nao?
Chắp tay muốn hỏi trời cao
Gió se se lạnh mà nao nao hồn

Lá vàng khắc khoải bồn chồn
Mùa thu cũng đã đem dồn sầu đong
Giữa mùa đông lạnh đèn chong
Ai ơi có nhớ ngày thong dong nào

Hôm nay thì đã xin chào
Những ngày vui ấy để vào sầu vây
Người còn ảo ảnh đâu đây
Hàn phong vẫn quấn bên cây không rời

Môi khô ngồi tựa trông trời
Một màu đen kịt đâu mời trăng sao
Bỗng nghe tiếng động bên tai
Thì ra đêm cũng xin chào ta luôn...