Hơi thở mùa thu

Hơi thở mùa thu

Chu Long 2018-08-05 20:14:10 15 0 0 0

Thơ Chu Long


Chương 1


Mùi hoa cúc dịu dàng êm
Từ vườn thu thả vào đêm ngọt ngào 
Hương thanh bạch vị thanh tao
Mầm non xanh nhú túa trào nhựa xuân.

Vườn chìm trong cảnh tiên nhân
Đất rơi lạc cõi dương trần phiêu du 
Thẳm trong lam khói sương mù 
Tiếng hơi thở của mùa thu rập rồn.
Thơ Chu Long