Khi con vào lớp một

Khi con vào lớp một

Quang Đào Văn 2018-11-02 21:55:44 12 0 0 0

Thơ Đào Quang


Khi con vào lớp một
Sẽ rất khác mầm non
Học thêm nhiều kiến thức
Sẽ thấy thú vị hơn.

Con làm quen môn Toán
Chẳng khó gì đâu con
Cộng, trừ là thêm, bớt
So sánh: nhỏ, lớn hơn.

Con làm quen Tiếng Việt
Tiếng con nói hàng ngày
Được viết ra thành chữ
Khi đánh vần rất hay.

Con học môn Đạo đức
Được biết bao điều hay
Cũng quen dần tự lập
Đến lớp vui hàng ngày...

Đến lớp nghe lời cô
Về nhà vâng bố mẹ
Con hãy luôn thế nhé
Là cháu ngoan Bác Hồ.