Khi người lớn cô đơn

Khi người lớn cô đơn

Dũng Nguyên 2018-03-24 19:01:30 200 0 0 14

Viết cho những cuộc tình buồn và những ai đang cô đơn.


An ủi

Đây một kẻ sa cơ lỡ vận
Chốn quê nhà nương bóng dừng chân
Buồn hay vui đâu biết có xa gần 
Đời vạn biến mặc kệ đời vạn biến

Đêm gối sóng tựa thuyền mơ biển
Ngày ngao du bạn hữu với tình thân
Luyến lưu chi một kiếp bụi trần
Vài năm nữa tóc hoa râm mấy đám

Ngóng phương bắc từng bầy chim nhạn
Ngó trời nam đôi cánh én hoài xuân
Đếm sự đời buồn vui được mấy lần
Âu cũng trọn bấy vần thơ cũ nát

Tha thiết chi những mảnh đời lang bạt
Có quê hương mà phải sống tha phương
Bạc vàng chi xa cách trở dặm trường
Cũng chẳng bằng tình thương đất mẹ.

Đọc tiếp: Về đi em, khi mùa thương nhớ đã về


Khi người lớn cô đơn

Khi người lớn cô đơn

Dũng Nguyên 21-10-2017 1 58 1 0 [Thơ]
Ngôi Sao Cô Đơn

Ngôi Sao Cô Đơn

Lam Nguyên 14-04-2017 1 84 0 2 [Boys love]
Cô đơn

Cô đơn

Hoàng Thu Huyền 10-03-2017 1 64 1 0 [Tản văn]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 30 0 0 [Thơ]
Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Yêu

Yêu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Trăng thu

Trăng thu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Cảm xúc thu

Cảm xúc thu

Hoa Vien 10-10-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Mùa hoa sữa

Mùa hoa sữa

Quang Đào Văn 09-10-2018 1 12 0 0 [Thơ]