Không đề

Không đề

Le Phong 2017-10-13 20:38:20 22 1 0 0

Gửi em.. người yêu cũ mèm..


Tháng nào là tháng em nói dối?

Vẫn ổn thôi không có chuyện gì.

Quay mặt đi lệ rơi gò má

Ngẩng cao đầu chuyện chẳng đáng chi.


Tháng nào là tháng em nói dối

Mắc lòng mình trong những suy tư

Hát điệu nhạc ru trời tắt nắng

Nụ cười buồn vương mãi trên môi.


Tháng nào là tháng em nói dối

Để biển chiều hát mãi không thôi

Thuyền con lặng lẽ trôi bờ cát

Ru em ngậm ngùi thuốc trên môi...

                       Mèo hoang, 21/11/2016

Không đề 2

Không đề 2

Lan Hương 18-07-2017 1 45 0 6 [Thơ]
Không đề

Không đề

Dím 08-05-2017 1 16 0 0 [Blog]
CON CHÓ HUYỀN ĐỀ

CON CHÓ HUYỀN ĐỀ

Phạm Hùng Mộc Châu 31-03-2017 2 127 1 0 [Truyện ngắn]
Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 23-04-2019 64 1520 3 5 [Truyện dài]
Vịnh sử

Vịnh sử

Quang Đào Văn 10-04-2019 2 101 0 0 [Thơ]