Khu Vườn Xưa

Khu Vườn Xưa

Hẹn Mùa Tuyết Tan 2017-06-18 18:03:49 25 1 0 0

Ai cũng có lúc buồn và ngẩn ngơ dưới sắc trời tím nhạt. Đó chẳng qua là một phần trong cuộc sống của chúng ta mà thôi.


Khu vườn ấy giờ đông sang vắng lặng 

Ở trong phòng chỉ thấy lá vàng rơi 

Nghe làn gió miên man ùa khóm cỏ 

Trông mây hồng như cũng úa màu vơi 

Trong chiều ấy hoang sơ buồn đến lạ 

Cả căn phòng trải sắc tím ngàn nơi 

Đêm dần tới cho mơ hồ góc nhỏ 

Đưa tâm hồn mang nỗi nhớ trùng khơi.