Khu Vườn Xưa

Khu Vườn Xưa

Hẹn Mùa Tuyết Tan 2017-06-18 18:03:49 20 1 0 0

Ai cũng có lúc buồn và ngẩn ngơ dưới sắc trời tím nhạt. Đó chẳng qua là một phần trong cuộc sống của chúng ta mà thôi.


Khu vườn ấy giờ đông sang vắng lặng 

Ở trong phòng chỉ thấy lá vàng rơi 

Nghe làn gió miên man ùa khóm cỏ 

Trông mây hồng như cũng úa màu vơi 

Trong chiều ấy hoang sơ buồn đến lạ 

Cả căn phòng trải sắc tím ngàn nơi 

Đêm dần tới cho mơ hồ góc nhỏ 

Đưa tâm hồn mang nỗi nhớ trùng khơi. Về vườn xưa cũ

Về vườn xưa cũ

Chu Long 21-06-2018 4 25 0 0 [Thơ]
Vườn quê

Vườn quê

Chu Long 12-07-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Vườn xuân

Vườn xuân

Chu Long 15-07-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Vườn linh thiên đường

Vườn linh thiên đường

Chu Long 29-08-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Vợ của anh

Vợ của anh

Quang Đào Văn 24-09-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Trăng

Trăng

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Thuyền giấy

Thuyền giấy

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Nhớ không em mùa thu

Nhớ không em mùa thu

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Cảnh chiều

Cảnh chiều

Hoa Vien 21-09-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Nhớ màu mực tím!

Nhớ màu mực tím!

Doo An's 20-09-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Chờ

Chờ

Trịnh Ngọc Lâm 17-09-2018 1 40 0 2 [Thơ]