Khúc tự tình tháng sáu

Khúc tự tình tháng sáu

Lan Huong Nguyen 2018-07-01 08:45:51 25 0 0 0

Tháng sáu theo nhớ thương về mùa cũ


Tác giả: Nguyễn Lan Hương 

Tháng sáu theo nhớ thương về mùa cũ 
Thu âm thầm cùng tháng bảy bước qua 
Chiều cuối hạ nắng vàng ươm góc phố
Tiếng ve tan sau những gốc cây già.

Ta nhẩm hát bản tình ca mùa hạ
Sắc bằng lăng phủ tím những con đường 
Chợt thức tỉnh giữa tan tầm xuôi ngược,
Xác lộc vừng thắm đỏ mấy mùa thương…

Ta ngồi trong một quán vắng bên đường 
Lặng nhìn những bước chân chiều rất vội
Mưa bất chợt ào về dâng khắp lối
Làm vỡ tan tháng sáu của ta rồi...


LHN, 30-06-2017Khúc tạ từ tháng sáu

Khúc tạ từ tháng sáu

Lan Huong Nguyen 29-06-2018 1 28 0 0 [Thơ]
Bài thơ tình tháng sáu

Bài thơ tình tháng sáu

Lan Huong Nguyen 10-06-2018 1 54 0 0 [Thơ]
Thơ tình tháng chín

Thơ tình tháng chín

Quang Đào Văn 28-09-2018 1 19 0 0 [Thơ]
Tình mẹ

Tình mẹ

Nguyễn Hồng Trang 19-08-2017 1 11 1 0 [Thơ tự do]
Ký ức đánh rơi

Ký ức đánh rơi

Bình Nhi 11-02-2019 1 12 0 0 [Thơ]
Khoảng trời lạc

Khoảng trời lạc

Bình Nhi 11-02-2019 1 16 0 0 [Thơ]
Yêu lầm

Yêu lầm

Winny Bùi 26-01-2019 1 33 0 0 [Thơ]
Kẻ yêu thầm

Kẻ yêu thầm

Winny Bùi 25-01-2019 1 31 0 0 [Thơ]
Yêu thầm hay yêu lầm

Yêu thầm hay yêu lầm

Winny Bùi 22-01-2019 1 146 0 0 [Tình yêu]
Hôm nay bạn mệt không?

Hôm nay bạn mệt không?

Ánh Tuyết 21-01-2019 1 23 0 0 []