Khúc tự tình tháng sáu

Khúc tự tình tháng sáu

Lan Huong Nguyen 2018-07-01 08:45:51 21 0 0 0

Tháng sáu theo nhớ thương về mùa cũ


Tác giả: Nguyễn Lan Hương 

Tháng sáu theo nhớ thương về mùa cũ 
Thu âm thầm cùng tháng bảy bước qua 
Chiều cuối hạ nắng vàng ươm góc phố
Tiếng ve tan sau những gốc cây già.

Ta nhẩm hát bản tình ca mùa hạ
Sắc bằng lăng phủ tím những con đường 
Chợt thức tỉnh giữa tan tầm xuôi ngược,
Xác lộc vừng thắm đỏ mấy mùa thương…

Ta ngồi trong một quán vắng bên đường 
Lặng nhìn những bước chân chiều rất vội
Mưa bất chợt ào về dâng khắp lối
Làm vỡ tan tháng sáu của ta rồi...


LHN, 30-06-2017Khúc tạ từ tháng sáu

Khúc tạ từ tháng sáu

Lan Huong Nguyen 29-06-2018 1 23 0 0 [Thơ]
Bài thơ tình tháng sáu

Bài thơ tình tháng sáu

Lan Huong Nguyen 10-06-2018 1 44 0 0 [Thơ]
Tự tình

Tự tình

Trịnh Ngọc Lâm 14-12-2017 1 9 0 0 [Thơ]
Tình mẹ

Tình mẹ

Nguyễn Hồng Trang 19-08-2017 1 10 1 0 [Thơ tự do]
Bến Tràng An

Bến Tràng An

Lan Huong Nguyen 20-07-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Vướng phải mùa Ngâu

Vướng phải mùa Ngâu

Lan Huong Nguyen 19-07-2018 1 19 0 0 [Thơ]
Gậy như ý

Gậy như ý

Lan Huong Nguyen 18-07-2018 1 90 0 2 [Thơ]
Đi chùa cầu nguyện

Đi chùa cầu nguyện

Chu Long 17-07-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Kinh phật dạy

Kinh phật dạy

Chu Long 17-07-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Bỏ buông

Bỏ buông

Chu Long 17-07-2018 1 14 0 0 [Thơ]