Kinh phật

Kinh phật

Chu Long 2018-07-11 10:16:03 29 0 0 0

Thơ Chu Long


Chương 1

Cầu siêu tụng kinh Di Đà 

Hồn được trong cõi ta bà siêu sinh  

An mát mẻ tấm vong linh  

Cõi âm hồn thoát nhục hình càn khôn.


Cấu an kinh phẩm Phổ môn 

Được nhiều sức khỏe không còn sầu cay  

Gia đình lộc biếc hoa đầy  

Nhân gian an thái bên cây phúc hồng.


Hồng danh xám hối thần thông  

Tiêu băng tỗi lỗi thêm hồng phúc ân  

Đọc kinh để hiểu điều nhân  

Từ bi bác ái tương thân thương người.


Chú đại bi thấu đất trời 

Tụng trì niệm bớt tội đời nghiệp sâu 

Kinh Dược sư phép nhiệm màu  

Hàng ngày ta đọc khổ sầu băng tiêu.


A di đà Phật phật sớm chiều 

Niệm danh bồ tát phúc nhiều Phật ban 

Sống thời đức hạnh bình an  

Xuôi tay thoát khỏi trần gian được về.


Tọa thân dưới gốc bồ đề  

Ngắm miền đất Phật thoát mê ưu phiền 

Ta bà thế giới vô biên 

Tu tâm hướng Phật phúc duyên sẽ thành.


Như Lai phật tổ tâm thanh  

Thả hào quang giúp chúng sanh muôn loài  

Cứu nhân loại thoát nạn tai  

Âm dương mát mẻ trong ngoài ấm êm.


Lời kinh tiếng kệ ngày đêm  

Vạn điều lành đến phúc thêm khôn cùng! 

Thơ Chu Long-ảnh internetKinh phật dạy

Kinh phật dạy

Chu Long 17-07-2018 1 16 0 0 [Thơ]
Quê hương Kinh Bắc

Quê hương Kinh Bắc

Đinh Minh Huệ 04-03-2017 1 28 1 0 [Thơ]
Chuông mõ kinh tụng

Chuông mõ kinh tụng

Chu Long 11-07-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Vào chùa thỉnh phật

Vào chùa thỉnh phật

Chu Long 15-07-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Đến chùa lạy phật

Đến chùa lạy phật

Chu Long 15-07-2018 1 9 0 0 [Thơ]
A di đà phật

A di đà phật

Chu Long 15-07-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Say tình

Say tình

Quang Đào Văn 17-11-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Lời ru

Lời ru

Hoa Vien 14-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Tự trách

Tự trách

Trịnh Ngọc Lâm 13-11-2018 1 18 0 0 [Thơ]
Cô dâu chú rể

Cô dâu chú rể

Quang Đào Văn 13-11-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Người yêu ơi

Người yêu ơi

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Mối tình đầu

Mối tình đầu

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Đợi

Đợi

Trịnh Ngọc Lâm 11-11-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Quang Đào Văn 10-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]