Kinh phật

Kinh phật

Chu Long 2018-07-11 10:16:03 42 0 0 0

Thơ Chu Long


Chương 1

Cầu siêu tụng kinh Di Đà 

Hồn được trong cõi ta bà siêu sinh  

An mát mẻ tấm vong linh  

Cõi âm hồn thoát nhục hình càn khôn.


Cấu an kinh phẩm Phổ môn 

Được nhiều sức khỏe không còn sầu cay  

Gia đình lộc biếc hoa đầy  

Nhân gian an thái bên cây phúc hồng.


Hồng danh xám hối thần thông  

Tiêu băng tỗi lỗi thêm hồng phúc ân  

Đọc kinh để hiểu điều nhân  

Từ bi bác ái tương thân thương người.


Chú đại bi thấu đất trời 

Tụng trì niệm bớt tội đời nghiệp sâu 

Kinh Dược sư phép nhiệm màu  

Hàng ngày ta đọc khổ sầu băng tiêu.


A di đà Phật phật sớm chiều 

Niệm danh bồ tát phúc nhiều Phật ban 

Sống thời đức hạnh bình an  

Xuôi tay thoát khỏi trần gian được về.


Tọa thân dưới gốc bồ đề  

Ngắm miền đất Phật thoát mê ưu phiền 

Ta bà thế giới vô biên 

Tu tâm hướng Phật phúc duyên sẽ thành.


Như Lai phật tổ tâm thanh  

Thả hào quang giúp chúng sanh muôn loài  

Cứu nhân loại thoát nạn tai  

Âm dương mát mẻ trong ngoài ấm êm.


Lời kinh tiếng kệ ngày đêm  

Vạn điều lành đến phúc thêm khôn cùng! 

Thơ Chu Long-ảnh internetKinh phật dạy

Kinh phật dạy

Chu Long 17-07-2018 1 23 0 0 [Thơ]
Quê hương Kinh Bắc

Quê hương Kinh Bắc

Đinh Minh Huệ 04-03-2017 1 29 1 0 [Thơ]
Chuông mõ kinh tụng

Chuông mõ kinh tụng

Chu Long 11-07-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Vào chùa thỉnh phật

Vào chùa thỉnh phật

Chu Long 15-07-2018 1 10 0 0 [Thơ]
Đến chùa lạy phật

Đến chùa lạy phật

Chu Long 15-07-2018 1 9 0 0 [Thơ]
A di đà phật

A di đà phật

Chu Long 15-07-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Ngày nhớ!

Ngày nhớ!

Hoa Nắng 15-01-2019 1 3 0 0 [Truyện dài]
Ô hay cái anh này!

Ô hay cái anh này!

Tống Dung 07-01-2019 23 6537 17 79 [Ngôn tình]
Chuyện hôm qua

Chuyện hôm qua

Nguyễn Văn Tú 06-01-2019 1 94 1 0 [Truyện ngắn]
Vịnh bốn mùa

Vịnh bốn mùa

Quang Đào Văn 25-12-2018 4 23 0 0 [Thơ]
Trình Đăng Khoa

Trình Đăng Khoa

Trịnh Ngọc Lâm 19-12-2018 1 88 0 0 [Truyện ngắn]