Kinh phật dạy

Kinh phật dạy

Chu Long 2018-07-17 16:28:30 24 0 0 0

Thơ Chu Long


Chương 1

Hàng ngày tụng niệm Phật kinh

Bao nhiêu nỗi khổ nghiệp sinh ưu phiền

Cùng bao ngang trái oan khiên

Chúng theo mây gió về miền thâm sâu.Hàng ngày đọc niệm kinh cầu   

Tiêu tan cực nhọc buồn sầu cũng qua 

Ngày ngày niệm A Di Đà

Xua tan cái ác quỷ ma trong lòng.


Kinh Phật là ánh dương hồng  

Thường năng tụng niệm trí thông tâm nhàn

Tụng kinh niệm phật thân an

Làm điều thiện nghĩa Phật ban phước nhiều.


Kinh Phật dạy biết thương yêu  

Tu nhân tích đức làm điều thẳng ngay

Dạ trong lòng ánh sáng ngày

Thân tâm vững trãi như cây Bồ đề.


Mai sau có thác được về

Ta Bà thế giới tràn trề phật quang!

Thơ Chu Long-ảnh internetKinh phật

Kinh phật

Chu Long 11-07-2018 1 43 0 0 [Thơ]
Quê hương Kinh Bắc

Quê hương Kinh Bắc

Đinh Minh Huệ 04-03-2017 1 30 1 0 [Thơ]
Chuông mõ kinh tụng

Chuông mõ kinh tụng

Chu Long 11-07-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Nhớ lời cha dạy

Nhớ lời cha dạy

Kỳ Mạnh 26-08-2017 1 76 2 1 [Thơ]
Vào chùa thỉnh phật

Vào chùa thỉnh phật

Chu Long 15-07-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Đến chùa lạy phật

Đến chùa lạy phật

Chu Long 15-07-2018 1 9 0 0 [Thơ]
A di đà phật

A di đà phật

Chu Long 15-07-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Ô hay cái anh này!

Ô hay cái anh này!

Tống Dung 19-01-2019 24 6551 17 79 [Ngôn tình]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 19-01-2019 55 11657 27 187 [Truyện dài]
Tháng chạp

Tháng chạp

Quang Đào Văn 16-01-2019 1 3 0 0 [Thơ]
Chuyện hôm qua

Chuyện hôm qua

Nguyễn Văn Tú 06-01-2019 1 99 1 0 [Truyện ngắn]