Kinh phật dạy

Kinh phật dạy

Chu Long 2018-07-17 16:28:30 15 0 0 0

Thơ Chu Long


Chương 1

Hàng ngày tụng niệm Phật kinh

Bao nhiêu nỗi khổ nghiệp sinh ưu phiền

Cùng bao ngang trái oan khiên

Chúng theo mây gió về miền thâm sâu.Hàng ngày đọc niệm kinh cầu   

Tiêu tan cực nhọc buồn sầu cũng qua 

Ngày ngày niệm A Di Đà

Xua tan cái ác quỷ ma trong lòng.


Kinh Phật là ánh dương hồng  

Thường năng tụng niệm trí thông tâm nhàn

Tụng kinh niệm phật thân an

Làm điều thiện nghĩa Phật ban phước nhiều.


Kinh Phật dạy biết thương yêu  

Tu nhân tích đức làm điều thẳng ngay

Dạ trong lòng ánh sáng ngày

Thân tâm vững trãi như cây Bồ đề.


Mai sau có thác được về

Ta Bà thế giới tràn trề phật quang!

Thơ Chu Long-ảnh internetKinh phật

Kinh phật

Chu Long 11-07-2018 1 23 0 0 [Thơ]
Quê hương Kinh Bắc

Quê hương Kinh Bắc

Đinh Minh Huệ 04-03-2017 1 28 1 0 [Thơ]
Chuông mõ kinh tụng

Chuông mõ kinh tụng

Chu Long 11-07-2018 1 10 0 0 [Thơ]
Nhớ lời cha dạy

Nhớ lời cha dạy

Kỳ Mạnh 26-08-2017 1 62 2 1 [Thơ]
Vào chùa thỉnh phật

Vào chùa thỉnh phật

Chu Long 15-07-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Đến chùa lạy phật

Đến chùa lạy phật

Chu Long 15-07-2018 1 8 0 0 [Thơ]
A di đà phật

A di đà phật

Chu Long 15-07-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Thán

Thán

Trịnh Ngọc Lâm 20-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]
Cánh diều tuổi thơ

Cánh diều tuổi thơ

Quang Đào Văn 20-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Miên man kỷ niệm

Miên man kỷ niệm

Hoa Vien 18-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Từ khi có em

Từ khi có em

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Lớp học gia đình

Lớp học gia đình

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Bài thơ đầu tặng em

Bài thơ đầu tặng em

Quang Đào Văn 15-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 34 0 0 [Thơ]