Lạc

Lạc

Trịnh Ngọc Lâm 2017-10-27 14:46:01 6 0 0 0


Thôi rồi tôi bỏ chính tôi
Bơ vơ, cô độc, đơn côi, một mình
Mặc tôi lạc lối vô tình
Cô liêu hồn quạnh hoang mình chờ tôi


Vũ trụ phong tỏa lòng tôi
Phiêu du vô định tìm tôi mơ màng
Rơi, bay khắp chốn lang thang
Và tôi sợ hãi hoang mang giật mình


May mà thức tỉnh lòng mình
Tôi nay đã kịp hòa mình vào tôi...