Làm con

Làm con

Quang Đào Văn 2018-10-23 10:53:43 11 0 0 0

Thơ Đào Quang


Ở đời sống đạo làm con 
Sao cho chữ hiếu vuông tròn người ơi
Mẹ cha nuôi dạy cả đời 
Con nuôi cha mẹ được mười, dăm năm
Thế mà mặt tối mày tăm 
Bữa cơm, bữa cháo cũng gằn miệng sao 
Ta nuôi cha mẹ thế nào 
Ngày sau, con cháu sẽ sao nguyên mình
Làm con có nghĩa có tình
Có lòng thảo hiếu thì vinh sau này 
Ai ơi bưng bát cơm đầy 
Biếu cha, biếu mẹ nhớ ngày còn thơ
Những ngày bé bỏng, ngây thơ
Mẹ cho bú mớm bây giờ đền sao
Làm chi cửa rộng nhà cao
Nếu không có hiếu thể nào chẳng tan
Làm chi quyền chức giàu sang
Nếu không có hiếu tan hoang tiền đồ
Mai sau dù có bao giờ
Làm con đạo hiếu thành thơ răn mình.Con gái à ... Ba yêu con!

Con gái à ... Ba yêu con!

Đinh Minh Huệ 13-03-2017 1 70 1 0 [Thơ]
Mẹ yêu con

Mẹ yêu con

LiLy Nguyễn 06-08-2017 7 2926 2 19 [Thơ]
Phía cuối con đường

Phía cuối con đường

Lục Diệp 10-04-2017 2 646 0 2 [Truyện dài]
Tự trách

Tự trách

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 21 0 0 [Thơ]
Niềm riêng

Niềm riêng

Trịnh Ngọc Lâm 18-11-2018 1 12 0 0 [Thơ]
Say tình

Say tình

Quang Đào Văn 17-11-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Lời ru

Lời ru

Hoa Vien 14-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Cô dâu chú rể

Cô dâu chú rể

Quang Đào Văn 13-11-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Người yêu ơi

Người yêu ơi

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Mối tình đầu

Mối tình đầu

Quang Đào Văn 12-11-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Đợi

Đợi

Trịnh Ngọc Lâm 11-11-2018 1 20 0 0 [Thơ]