Lạnh đông

Lạnh đông

Trịnh Ngọc Lâm 2018-08-15 10:17:34 15 0 0 0


Đêm đêm hứng trận trận hàn
Giữa dòng quạnh quẽ buồn đan với sầu
Râm ran trùng hát canh thâu
Ai ôm thêm những cơ cầu cùng đêm

Lặng nghe gió bấc bên thềm
Nam Kha chẳng hết mà nêm càng nhiều
Thỏ mệt ánh cũng liêu xiêu
Sao kia cũng hiểu bao điều tâm tư

Tưởng vui rời sẽ từ từ
Nào ngờ sầu đến lại như ánh trời
Năm canh trăng sáng nơi nơi
Cô miên tìm đến gà mời gáy vang

Một mình ôm giấc kê vàng
Tiếc rằng chẳng thể bắc thang hỏi trời...Lạnh lẽo

Lạnh lẽo

Hạ Lệ Băng 23-11-2017 8 626 10 25 [Truyện dài]
Lạnh!!!

Lạnh!!!

Vy Lan 18-05-2017 1 28 1 2 [Truyện ngắn]
Mưa lạnh

Mưa lạnh

Kiều Nguyễn 26-02-2017 1 25 1 2 [Thơ]
Đi qua mùa Đông

Đi qua mùa Đông

Phương Kem 14-04-2017 1 78 0 2 [Tản văn]
Đông về vắng anh

Đông về vắng anh

Mưa Ngâu 02-09-2017 1 72 1 1 [Tản văn]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 30 0 0 [Thơ]
Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Yêu

Yêu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Trăng thu

Trăng thu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Cảm xúc thu

Cảm xúc thu

Hoa Vien 10-10-2018 1 17 0 0 [Thơ]
Mùa hoa sữa

Mùa hoa sữa

Quang Đào Văn 09-10-2018 1 13 0 0 [Thơ]