Lạnh đông

Lạnh đông

Trịnh Ngọc Lâm 2017-12-25 19:04:35 12 0 0 0


Đêm đêm hứng trận trận hàn
Giữa dòng quạnh quẽ buồn đan với sầu
Râm ran trùng hát canh thâu
Ai ôm thêm những cơ cầu cùng đêm

Lặng nghe gió bấc bên thềm
Nam Kha chẳng hết mà nêm càng nhiều
Thỏ mệt ánh cũng liêu xiêu
Sao kia cũng hiểu bao điều tâm tư

Tưởng vui rời sẽ từ từ
Nào ngờ sầu đến lại như ánh trời
Năm canh trăng sáng nơi nơi
Cô miên tìm đến gà mời gáy vang

Một mình ôm giấc kê vàng
Tiếc rằng chẳng thể bắc thang hỏi trời...Lạnh lẽo

Lạnh lẽo

Hạ Lệ Băng 23-11-2017 8 570 10 25 [Truyện dài]
Lạnh!!!

Lạnh!!!

Vy Lan 18-05-2017 1 24 1 2 [Truyện ngắn]
Mưa lạnh

Mưa lạnh

Kiều Nguyễn 26-02-2017 1 22 1 2 [Thơ]
Đi qua mùa Đông

Đi qua mùa Đông

Phương Kem 14-04-2017 1 66 0 2 [Tản văn]
Người Cũ

Người Cũ

Châu Châu 18-04-2018 1 11 0 0 [Tản văn]
Rạn

Rạn

Anh Thu 17-04-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Em cũng là Lọ Lem

Em cũng là Lọ Lem

Rio Chan 17-04-2018 5 56 0 0 [Truyện ngắn]
Hỗn tạp

Hỗn tạp "đời"

Nghĩa Công 17-04-2018 4 29 0 0 [Tản văn]
Đế Nghiệp

Đế Nghiệp

Thùy Trang Hoàng Đỗ 16-04-2018 15 239 1 2 [Truyện dài]