Lạnh đông

Lạnh đông

Trịnh Ngọc Lâm 2017-12-25 19:04:35 13 0 0 0


Đêm đêm hứng trận trận hàn
Giữa dòng quạnh quẽ buồn đan với sầu
Râm ran trùng hát canh thâu
Ai ôm thêm những cơ cầu cùng đêm

Lặng nghe gió bấc bên thềm
Nam Kha chẳng hết mà nêm càng nhiều
Thỏ mệt ánh cũng liêu xiêu
Sao kia cũng hiểu bao điều tâm tư

Tưởng vui rời sẽ từ từ
Nào ngờ sầu đến lại như ánh trời
Năm canh trăng sáng nơi nơi
Cô miên tìm đến gà mời gáy vang

Một mình ôm giấc kê vàng
Tiếc rằng chẳng thể bắc thang hỏi trời...Lạnh lẽo

Lạnh lẽo

Hạ Lệ Băng 23-11-2017 8 591 10 25 [Truyện dài]
Lạnh!!!

Lạnh!!!

Vy Lan 18-05-2017 1 26 1 2 [Truyện ngắn]
Mưa lạnh

Mưa lạnh

Kiều Nguyễn 26-02-2017 1 23 1 2 [Thơ]
Đi qua mùa Đông

Đi qua mùa Đông

Phương Kem 14-04-2017 1 69 0 2 [Tản văn]
Bến Tràng An

Bến Tràng An

Lan Huong Nguyen 20-07-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Vướng phải mùa Ngâu

Vướng phải mùa Ngâu

Lan Huong Nguyen 19-07-2018 1 19 0 0 [Thơ]
Gậy như ý

Gậy như ý

Lan Huong Nguyen 18-07-2018 1 89 0 2 [Thơ]
Đi chùa cầu nguyện

Đi chùa cầu nguyện

Chu Long 17-07-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Kinh phật dạy

Kinh phật dạy

Chu Long 17-07-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Bỏ buông

Bỏ buông

Chu Long 17-07-2018 1 12 0 0 [Thơ]