Lạnh đông

Lạnh đông

Trịnh Ngọc Lâm 2017-12-25 19:04:35 12 0 0 0


Đêm đêm hứng trận trận hàn
Giữa dòng quạnh quẽ buồn đan với sầu
Râm ran trùng hát canh thâu
Ai ôm thêm những cơ cầu cùng đêm

Lặng nghe gió bấc bên thềm
Nam Kha chẳng hết mà nêm càng nhiều
Thỏ mệt ánh cũng liêu xiêu
Sao kia cũng hiểu bao điều tâm tư

Tưởng vui rời sẽ từ từ
Nào ngờ sầu đến lại như ánh trời
Năm canh trăng sáng nơi nơi
Cô miên tìm đến gà mời gáy vang

Một mình ôm giấc kê vàng
Tiếc rằng chẳng thể bắc thang hỏi trời...Lạnh lẽo

Lạnh lẽo

Hạ Lệ Băng 23-11-2017 8 559 10 25 [Truyện dài]
Lạnh!!!

Lạnh!!!

Vy Lan 18-05-2017 1 23 1 2 [Truyện ngắn]
Mưa lạnh

Mưa lạnh

Kiều Nguyễn 26-02-2017 1 21 1 2 [Thơ]
Đi qua mùa Đông

Đi qua mùa Đông

Phương Kem 14-04-2017 1 64 0 2 [Tản văn]
Cảm xuân

Cảm xuân

Trịnh Ngọc Lâm 22-01-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Đông ngại

Đông ngại

Trịnh Ngọc Lâm 21-01-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 20-01-2018 56 775 2 6 [Truyện dài]
Vị ngọt trà sữa

Vị ngọt trà sữa

Xuny Nguyễn 19-01-2018 1 10 0 0 [Tiểu thuyết]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 17-01-2018 55 8178 23 174 [Truyện dài.]
Vọng tưởng

Vọng tưởng

Trịnh Ngọc Lâm 17-01-2018 1 4 0 0 [Thơ]