Lẽ nào

Lẽ nào

Quang Đào Văn 2019-06-15 20:04:56 49 0 0 0

Thơ Đào Quang


Hoa rơi hữu ý, hoa rơi

Lẽ nào nước chảy cuốn trôi vô tình

Yêu chàng, thiếp để làm thinh

Lẽ nào người lại vô tình thờ ơ

Thiếp yêu chàng đến dại khờ

Lẽ nào chàng vẫn giả vờ như không

Nói ra e nát cõi lòng

Lẽ nào không nói để trong u hoài

Hoa rơi hữu ý, hoa rơi

Lẽ nào nước chảy cuốn trôi vô tình.