Lẽ sống 2

Lẽ sống 2

Quang Đào Văn 2019-07-01 23:59:55 178 0 0 0

Thơ Đào Quang


Một vợ, hai con, một mái nhà

Đời cho giản dị chẳng đào hoa

Giàu nghèo có số không tham cố

Rũ bỏ sân si đỡ hại ta

“Được mất dương dương người tái thượng”

Khiêm nhường, độ lượng, sống khoan hòa

Anh em trân trọng bằng tình cảm

Lẽ sống nào hơn lẽ đó nha.Lẽ sống

Lẽ sống

Quang Đào Văn 09-11-2018 1 46 0 0 [Thơ]
Không đề 2

Không đề 2

Lan Hương 18-07-2017 1 66 0 6 [Thơ]
Tạm thời 2

Tạm thời 2

Cúc Đinh 07-03-2017 4 32 0 1 [Truyện dài]
Yêu anh lẽ nào là sai

Yêu anh lẽ nào là sai

Táo Đỏ 20-03-2017 3 109 1 2 [Tâm sự]
Lẽ nào

Lẽ nào

Quang Đào Văn 15-06-2019 1 52 0 0 [Thơ]
Thời cơ đến rồi

Thời cơ đến rồi

Quang Đào Văn 21-07-2019 1 85 0 0 [Thơ]
Giao ước với ác quỷ

Giao ước với ác quỷ

Novahera Katori 20-07-2019 10 2342 1 0 [Truyện dài]
Mình anh với biển

Mình anh với biển

Quang Đào Văn 26-06-2019 1 115 0 0 [Thơ]