Lẽ sống

Lẽ sống

Quang Đào Văn 2018-11-09 11:45:44 13 0 0 0

Thơ Đào Quang


Ở đời danh lợi chẳng là chi
Tiền có, cạn tình cũng vứt đi
Lẽ sống hơn nhau ở đạo đức
Giàu sang tiền bạc chớ so bì
Tiếng thơm còn để lưu muôn thuở
Của cải dẫu nhiều cũng mất đi
Xin chớ bon chen mà mệt sức
An nhiên tự tại chẳng sầu bi.Yêu anh lẽ nào là sai

Yêu anh lẽ nào là sai

Táo Đỏ 20-03-2017 3 78 1 2 [Tâm sự]
Cuộc sống mến yêu

Cuộc sống mến yêu

Vũ Lam Hiền 04-06-2017 1 135 0 8 [Thơ]
Thế nào là sống đúng?

Thế nào là sống đúng?

Vũ Lam Hiền 07-06-2017 1 40 0 0 [Thơ]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 13-12-2018 55 11268 27 187 [Truyện dài]
Em!

Em!

Hương Lê 12-12-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Mất…

Mất…

Quang Đào Văn 08-12-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Luyến

Luyến

Trịnh Ngọc Lâm 05-12-2018 1 21 0 0 [Thơ]
Bài thơ dành riêng cho em

Bài thơ dành riêng cho em

Quang Đào Văn 01-12-2018 1 31 0 0 [Thơ]