Lỡ nhịp

Lỡ nhịp

Thúy Tiên 2018-08-06 15:39:16 89 0 0 0

Và thế rồi hai đứa cứ lặng im Tim nhớ nhau nhưng vờ như không nhớ


Phải thế nào mới được gọi là yêu?

Tha thứ bao nhiêu vì yêu thì mới đủ?

Có những ngày em ngồi ôn chuyện cũ

Giọt lệ sầu ủ rũ lướt qua mi.


Có lẽ nào anh vội bước ra đi

Chỉ vì em giận gì không nói rõ?

Có lẽ nào tình em anh chưa tỏ?

Tiếng yêu em ngỏ, ai đã vội quên rồi!


Và thế rồi hai đứa cứ lặng im

Tim nhớ nhau nhưng vờ như không nhớ

Để một ngày mình chia tay vô cớ

Có lẽ nào anh đã chẳng yêu em.


Vẫn bồi hồi khi nhắc đến tên anh

Khoảng đời vắng anh làm sao em bước tiếp?

Dẫu biết rằng đời vẫn hoài nhộn nhịp

Lỡ dịp yêu anh, em lỡ cả cuộc đời.