Lời ru của mẹ

Lời ru của mẹ

Đinh Minh Huệ 2017-03-02 08:44:07 20 1 0 0

Lời ru của mẹ sẽ là hành trang cùng con bước vào đời ...


Con muốn tìm lời ru xưa của mẹ
Có cánh cò trắng bay lả bay la
Những cánh đồng ngát thơm hương lúa chín
Những dòng sông con nước chảy hiền hòa

*

Con muốn tìm trong lời ru ầu ơ
Con ong yêu hoa để cho đời mật ngọt
Yêu bình minh chim ngân vang tiếng hót
Nắng ban trưa trái nhót chín sau nhà

*

Mẹ cấy lúa ở mãi tận đồng xa
Ru cái Bống ngủ ngoan nào, ngon giấc
Con riếc, con rô ... bát canh chiều ... gió bấc
Áo thâm sờn, mẹ vẫn hát tiếng ru

*

Ánh ban mai đánh thức tiếng chim gù
Có chú Cuội mải chơi, trâu ăn lúa
Gọi cha ời ời, nước mắt rơi chan chứa
Câu hát mẹ ru ngọt ngào, chứa chan

*

Mang lời ru của mẹ làm hành trang
Con gieo vào đời tình yêu sâu lắng
Câu hát ầu ơ vẫn từ trong sâu thẳm 
Trái tim con vẫn nhớ mẹ diết da