Nhớ

Nhớ

Trịnh Ngọc Lâm 2019-04-21 15:04:55 51 0 0 0


Nhớ

Thời gian 
Vết cứa tim côi
Hôm nay sao lại...
Bồi hồi?
Nhớ ai!
Tưởng rằng đá nát
Ngày dài
Ngoài kia gió cuốn...
Cánh mai khô sầu!

Hỡi ơi!
Nước chảy qua cầu
Cuốn trôi ngày đó
Ai?
Rầu!
Ti-gôn!
Hoàng hôn thấy dạ bồn chồn
Nhớ ai!
Ai nhớ?
Bây giờ nhớ ai!

Trót lòng gửi trọn ngày dài
Giọt sầu uống ánh trăng say
Đêm tàn?