Luyến thu

Luyến thu

Trịnh Ngọc Lâm 2017-10-31 08:01:17 7 0 0 0Thu đi trốn tận nơi nào? 
Để mây ngơ ngẩn, làm sao bây giờ?
Lạnh đông đến thật bất ngờ
Lòng ai lại cũng ngẩn ngơ sang mùa

Cành khô nào biết vui đùa
Trong cơn lạnh giá lệ đua lá vàng
Ước mơ từ thuở... vội vàng
Hôm nay xếp lại hoang mang lối gầy

Về đâu? Ta hỏi gió này
Sầu ta là lá lắc đầy ba thu
Tóc thu năm tháng mịt mù
Bể dâu níu gót mùa thu đan sầu...Tháng tám mùa thu

Tháng tám mùa thu

Phương Kem 24-04-2017 1 123 0 0 [Thơ]
Mùa thu trong em và nỗi nhớ

Mùa thu trong em và nỗi nhớ

Phương Kem 14-04-2017 1 56 0 0 [Thơ]
Mùa thu của tôi

Mùa thu của tôi

Ngọc Ánh Tùng 09-06-2017 1 24 4 1 [Truyện ngắn]
Thu rối

Thu rối

Trịnh Ngọc Lâm 03-11-2017 1 12 0 0 [Thơ]
Mùa thu không trở lại

Mùa thu không trở lại

Nobi Ta 12-03-2017 1 9 0 0 [Thơ]
Thu Hà Nội trong tôi!

Thu Hà Nội trong tôi!

Nguyễn Duy Khánh 27-09-2017 1 9 0 1 [Thơ tình]
Ở phía sau em

Ở phía sau em

My Chu 20-11-2017 11 1548 4 16 [Ngôn tình]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 20-11-2017 45 5233 17 151 [Truyện dài.]
Gọi anh là cơn mơ

Gọi anh là cơn mơ

Thúy Tiên 18-11-2017 1 19 0 0 [Thơ]
Thứ còn vấn vương

Thứ còn vấn vương

Lạc Vũ 17-11-2017 1 6 0 0 [Thơ]