Luyến thu

Luyến thu

Trịnh Ngọc Lâm 2017-10-31 08:01:17 7 0 0 0Thu đi trốn tận nơi nào? 
Để mây ngơ ngẩn, làm sao bây giờ?
Lạnh đông đến thật bất ngờ
Lòng ai lại cũng ngẩn ngơ sang mùa

Cành khô nào biết vui đùa
Trong cơn lạnh giá lệ đua lá vàng
Ước mơ từ thuở... vội vàng
Hôm nay xếp lại hoang mang lối gầy

Về đâu? Ta hỏi gió này
Sầu ta là lá lắc đầy ba thu
Tóc thu năm tháng mịt mù
Bể dâu níu gót mùa thu đan sầu...Luyến thu

Luyến thu

Trịnh Ngọc Lâm 25-12-2017 1 2 0 0 [Thơ]
Tháng tám mùa thu

Tháng tám mùa thu

Phương Kem 24-04-2017 1 125 0 0 [Thơ]
Mùa thu trong em và nỗi nhớ

Mùa thu trong em và nỗi nhớ

Phương Kem 14-04-2017 1 59 0 0 [Thơ]
Mùa thu của tôi

Mùa thu của tôi

Ngọc Ánh Tùng 09-06-2017 1 28 4 1 [Truyện ngắn]
Thu rối

Thu rối

Trịnh Ngọc Lâm 03-11-2017 1 13 0 0 [Thơ]
Mùa thu năm ấy

Mùa thu năm ấy

Cảnh Nguyễn 15-12-2017 1 13 1 0 [Trích đoạn]
Biệt đông

Biệt đông

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Vọng tình

Vọng tình

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 15-01-2018 55 743 2 6 [Truyện dài]
Lời cuối mùa đông

Lời cuối mùa đông

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Nhớ

Nhớ

Trịnh Ngọc Lâm 14-01-2018 1 6 0 0 [Thơ]