Luyến thu

Luyến thu

Trịnh Ngọc Lâm 2017-10-31 08:01:17 8 0 0 0Thu đi trốn tận nơi nào? 
Để mây ngơ ngẩn, làm sao bây giờ?
Lạnh đông đến thật bất ngờ
Lòng ai lại cũng ngẩn ngơ sang mùa

Cành khô nào biết vui đùa
Trong cơn lạnh giá lệ đua lá vàng
Ước mơ từ thuở... vội vàng
Hôm nay xếp lại hoang mang lối gầy

Về đâu? Ta hỏi gió này
Sầu ta là lá lắc đầy ba thu
Tóc thu năm tháng mịt mù
Bể dâu níu gót mùa thu đan sầu...Luyến thu

Luyến thu

Trịnh Ngọc Lâm 25-12-2017 1 4 0 0 [Thơ]
Tháng tám mùa thu

Tháng tám mùa thu

Phương Kem 24-04-2017 1 133 0 0 [Thơ]
Thu thay áo. Tôi nhớ em!

Thu thay áo. Tôi nhớ em!

Anh Thu 12-03-2018 1 101 0 0 [Tản văn]
Mùa thu trong em và nỗi nhớ

Mùa thu trong em và nỗi nhớ

Phương Kem 14-04-2017 1 70 0 0 [Thơ]
Mùa thu của tôi

Mùa thu của tôi

Ngọc Ánh Tùng 09-06-2017 1 30 4 1 [Truyện ngắn]
Mùa thu năm ấy

Mùa thu năm ấy

Cảnh Nguyễn 15-12-2017 1 24 1 0 [Trích đoạn]
Bến Tràng An

Bến Tràng An

Lan Huong Nguyen 20-07-2018 1 11 0 0 [Thơ]
Vướng phải mùa Ngâu

Vướng phải mùa Ngâu

Lan Huong Nguyen 19-07-2018 1 19 0 0 [Thơ]
Gậy như ý

Gậy như ý

Lan Huong Nguyen 18-07-2018 1 89 0 2 [Thơ]
Đi chùa cầu nguyện

Đi chùa cầu nguyện

Chu Long 17-07-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Kinh phật dạy

Kinh phật dạy

Chu Long 17-07-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Bỏ buông

Bỏ buông

Chu Long 17-07-2018 1 13 0 0 [Thơ]