Luyến thu

Luyến thu

Trịnh Ngọc Lâm 2018-08-15 10:08:09 11 0 0 0Thu đi trốn tận nơi nào? 
Để mây ngơ ngẩn, làm sao bây giờ?
Lạnh đông đến thật bất ngờ
Lòng ai lại cũng ngẩn ngơ sang mùa

Cành khô nào biết vui đùa
Trong cơn lạnh giá lệ đua lá vàng
Ước mơ từ thuở... vội vàng
Hôm nay xếp lại hoang mang lối gầy

Về đâu? Ta hỏi gió này
Sầu ta là lá lắc đầy ba thu
Tóc thu năm tháng mịt mù
Bể dâu níu gót mùa thu đan sầu...Tháng tám mùa thu

Tháng tám mùa thu

Phương Kem 24-04-2017 1 152 0 0 [Thơ]
Thu thay áo. Tôi nhớ em!

Thu thay áo. Tôi nhớ em!

Anh Thu 12-03-2018 1 109 0 0 [Tản văn]
Mùa thu trong em và nỗi nhớ

Mùa thu trong em và nỗi nhớ

Phương Kem 14-04-2017 1 87 0 0 [Thơ]
Mùa thu của tôi

Mùa thu của tôi

Ngọc Ánh Tùng 09-06-2017 1 34 4 1 [Truyện ngắn]
Mùa thu năm ấy

Mùa thu năm ấy

Cảnh Nguyễn 15-12-2017 1 29 1 0 [Trích đoạn]
Nhớ không em mùa thu

Nhớ không em mùa thu

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 27 0 0 [Thơ]
Thu làm nỗi nhớ

Thu làm nỗi nhớ

Huỳnh Kim Phụng 25-09-2018 3 21 0 0 [Thơ]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 24 0 0 [Thơ]
Bất chợt

Bất chợt

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Yêu

Yêu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Trăng thu

Trăng thu

Quang Đào Văn 11-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Cảm xúc thu

Cảm xúc thu

Hoa Vien 10-10-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Mùa hoa sữa

Mùa hoa sữa

Quang Đào Văn 09-10-2018 1 11 0 0 [Thơ]