Luyến thu

Luyến thu

Trịnh Ngọc Lâm 2018-08-15 10:15:25 9 0 0 0


Vội vàng vớt khúc ca dao
Trăng rằm xõa tóc vương vào hồn tôi
Bao năm nhen nhúm đây rồi
Sáng bừng đêm tối tôi vào hư không

Mùa thu rớm lệ mây hồng
Hôm nay tôi vớt giữa dòng sông sâu
Trời cao trăm mối cơ cầu
Tôi say uống cạn tiêu sầu ánh trăng

Lang thang hồn quạnh dùng dằng
Lẻ chân cát trắng cùng trăng vơi đầy
Hôm qua ngỡ vẫn còn đây
Nào hay tôi đã mơ ngây ngày này

Mùa thu đến chóng về chày
Mình tôi uống ánh trăng say tiêu sầu...Tháng tám mùa thu

Tháng tám mùa thu

Phương Kem 24-04-2017 1 155 0 0 [Thơ]
Thu thay áo. Tôi nhớ em!

Thu thay áo. Tôi nhớ em!

Anh Thu 12-03-2018 1 111 0 0 [Tản văn]
Mùa thu trong em và nỗi nhớ

Mùa thu trong em và nỗi nhớ

Phương Kem 14-04-2017 1 88 0 0 [Thơ]
Mùa thu của tôi

Mùa thu của tôi

Ngọc Ánh Tùng 09-06-2017 1 36 4 1 [Truyện ngắn]
Nhớ không em mùa thu

Nhớ không em mùa thu

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 30 0 0 [Thơ]
Mùa thu năm ấy

Mùa thu năm ấy

Cảnh Nguyễn 15-12-2017 1 29 1 0 [Trích đoạn]
Thu làm nỗi nhớ

Thu làm nỗi nhớ

Huỳnh Kim Phụng 25-09-2018 3 21 0 0 [Thơ]
Thán

Thán

Trịnh Ngọc Lâm 20-10-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Cánh diều tuổi thơ

Cánh diều tuổi thơ

Quang Đào Văn 20-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Miên man kỷ niệm

Miên man kỷ niệm

Hoa Vien 18-10-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Từ khi có em

Từ khi có em

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Lớp học gia đình

Lớp học gia đình

Quang Đào Văn 16-10-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Bài thơ đầu tặng em

Bài thơ đầu tặng em

Quang Đào Văn 15-10-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Món quà

Món quà

Quang Đào Văn 12-10-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Lòng em

Lòng em

Trịnh Ngọc Lâm 11-10-2018 1 34 0 0 [Thơ]