Luyến thu

Luyến thu

Trịnh Ngọc Lâm 2017-12-25 18:55:09 2 0 0 0


Vội vàng vớt khúc ca dao
Trăng rằm xõa tóc vương vào hồn tôi
Bao năm nhen nhúm đây rồi
Sáng bừng đêm tối tôi vào hư không

Mùa thu rớm lệ mây hồng
Hôm nay tôi vớt giữa dòng sông sâu
Trời cao trăm mối cơ cầu
Tôi say uống cạn tiêu sầu ánh trăng

Lang thang hồn quạnh dùng dằng
Lẻ chân cát trắng cùng trăng vơi đầy
Hôm qua ngỡ vẫn còn đây
Nào hay tôi đã mơ ngây ngày này

Mùa thu đến chóng về chày
Mình tôi uống ánh trăng say tiêu sầu...Luyến thu

Luyến thu

Trịnh Ngọc Lâm 31-10-2017 1 7 0 0 [Thơ]
Tháng tám mùa thu

Tháng tám mùa thu

Phương Kem 24-04-2017 1 125 0 0 [Thơ]
Mùa thu trong em và nỗi nhớ

Mùa thu trong em và nỗi nhớ

Phương Kem 14-04-2017 1 59 0 0 [Thơ]
Mùa thu của tôi

Mùa thu của tôi

Ngọc Ánh Tùng 09-06-2017 1 28 4 1 [Truyện ngắn]
Thu rối

Thu rối

Trịnh Ngọc Lâm 03-11-2017 1 13 0 0 [Thơ]
Mùa thu năm ấy

Mùa thu năm ấy

Cảnh Nguyễn 15-12-2017 1 13 1 0 [Trích đoạn]
Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 17-01-2018 56 766 2 6 [Truyện dài]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 17-01-2018 55 8107 21 171 [Truyện dài.]
Vọng tưởng

Vọng tưởng

Trịnh Ngọc Lâm 17-01-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Biệt đông

Biệt đông

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Vọng tình

Vọng tình

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 3 0 0 [Thơ]
Lời cuối mùa đông

Lời cuối mùa đông

Trịnh Ngọc Lâm 15-01-2018 1 5 0 0 [Thơ]