Luyến thu

Luyến thu

Trịnh Ngọc Lâm 2017-12-25 18:55:09 3 0 0 0


Vội vàng vớt khúc ca dao
Trăng rằm xõa tóc vương vào hồn tôi
Bao năm nhen nhúm đây rồi
Sáng bừng đêm tối tôi vào hư không

Mùa thu rớm lệ mây hồng
Hôm nay tôi vớt giữa dòng sông sâu
Trời cao trăm mối cơ cầu
Tôi say uống cạn tiêu sầu ánh trăng

Lang thang hồn quạnh dùng dằng
Lẻ chân cát trắng cùng trăng vơi đầy
Hôm qua ngỡ vẫn còn đây
Nào hay tôi đã mơ ngây ngày này

Mùa thu đến chóng về chày
Mình tôi uống ánh trăng say tiêu sầu...