Lý Thường Kiệt

Lý Thường Kiệt

Quang Đào Văn 2019-06-03 13:08:09 9 0 0 0

Thơ Đào Quang


Vang danh sử sách đấng anh hùng
Quân sự thiên tài Việt Quốc Công
Phò tá ba đời vua Hậu Lý
Bình Chiêm, đánh Tống rạng non sông
Ba châu tiên phát kinh nhà Tống
Sấm đọc một bài giặc bại vong
Dòng dõi Ngô Vương mang họ Lý
Cả đời vị quốc tấm lòng trung.Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 19-01-2019 55 12987 27 187 [Truyện dài]
Hồ

Hồ

Nguyễn Minh 08-06-2017 1 27 1 2 [Truyện ngắn]
Cây Vĩ Cầm

Cây Vĩ Cầm

Dương Kỳ Duyên 03-09-2017 3 27 1 0 [Tâm lý]
Thời cơ đến rồi

Thời cơ đến rồi

Quang Đào Văn 21-07-2019 1 29 0 0 [Thơ]
Giao ước với ác quỷ

Giao ước với ác quỷ

Novahera Katori 20-07-2019 10 1705 1 0 [Truyện dài]
Lẽ sống 2

Lẽ sống 2

Quang Đào Văn 01-07-2019 1 78 0 0 [Thơ]
Mình anh với biển

Mình anh với biển

Quang Đào Văn 26-06-2019 1 53 0 0 [Thơ]