Lý Thường Kiệt

Lý Thường Kiệt

Quang Đào Văn 2019-06-03 13:08:09 4 0 0 0

Thơ Đào Quang


Vang danh sử sách đấng anh hùng
Quân sự thiên tài Việt Quốc Công
Phò tá ba đời vua Hậu Lý
Bình Chiêm, đánh Tống rạng non sông
Ba châu tiên phát kinh nhà Tống
Sấm đọc một bài giặc bại vong
Dòng dõi Ngô Vương mang họ Lý
Cả đời vị quốc tấm lòng trung.Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 19-01-2019 55 12180 27 187 [Truyện dài]
Hồ

Hồ

Nguyễn Minh 08-06-2017 1 27 1 2 [Truyện ngắn]
Cây Vĩ Cầm

Cây Vĩ Cầm

Dương Kỳ Duyên 03-09-2017 3 26 1 0 [Tâm lý]
Mộng ngàn thu

Mộng ngàn thu

Thiên Yết 06-06-2019 1 9 0 0 [Ngôn tình]
Nguyễn Trãi

Nguyễn Trãi

Quang Đào Văn 03-06-2019 1 7 0 0 [Thơ đường luật]
Nguyễn Huệ

Nguyễn Huệ

Quang Đào Văn 03-06-2019 1 6 0 0 [Thơ đường luật]
Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 15-05-2019 64 1653 3 5 [Truyện dài]
Vịnh sử

Vịnh sử

Quang Đào Văn 02-05-2019 2 137 0 0 [Thơ]