Mặc đông

Mặc đông

Trịnh Ngọc Lâm 2017-12-30 21:57:43 7 0 0 0


Đem tình chôn xuống huyệt sâu
Bấy lâu ôm mối tơ sầu đa mang
Biết bao mơ ước lỡ làng
Chung đôi hạnh phúc còn đang xa vời 

Trách sao Nguyệt lão rảnh hơi
Buộc vô duyên phận, để rời khi nao
Lòng mây như mảnh lụa đào
Bơ phờ một kiếp, trót trao tình này

Xóa kỷ niệm, bỏ sầu vay
Ai ngờ cố xóa, tình dày lại thêm
Đành nhìn lá rụng bên thềm
Mặc cho gió rít, bão nêm trong lòng...Hàn Mặc Tử

Hàn Mặc Tử

Các Như Lê 03-07-2017 4 38 0 3 [Truyện ngắn]
Đi qua mùa Đông

Đi qua mùa Đông

Phương Kem 14-04-2017 1 64 0 2 [Tản văn]
Đông về vắng anh

Đông về vắng anh

Mưa Ngâu 02-09-2017 1 49 1 1 [Tản văn]
Người đi sau mùa Đông.

Người đi sau mùa Đông.

Xôi Gấc 10-06-2017 1 46 3 10 [Tản văn]
Mùa đông trong anh

Mùa đông trong anh

Phương Kem 06-05-2017 1 42 0 0 [Thơ]
Cảm xuân

Cảm xuân

Trịnh Ngọc Lâm 22-01-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Đông ngại

Đông ngại

Trịnh Ngọc Lâm 21-01-2018 1 2 0 0 [Thơ]
Tình xuyên tam quốc

Tình xuyên tam quốc

Nguyễn Hy 20-01-2018 56 775 2 6 [Truyện dài]
Vị ngọt trà sữa

Vị ngọt trà sữa

Xuny Nguyễn 19-01-2018 1 10 0 0 [Tiểu thuyết]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 17-01-2018 55 8178 23 174 [Truyện dài.]
Vọng tưởng

Vọng tưởng

Trịnh Ngọc Lâm 17-01-2018 1 4 0 0 [Thơ]