Mặc đông

Mặc đông

Trịnh Ngọc Lâm 2018-08-15 10:19:56 13 0 0 0


Đem tình chôn xuống huyệt sâu
Bấy lâu ôm mối tơ sầu đa mang
Biết bao mơ ước lỡ làng
Chung đôi hạnh phúc còn đang xa vời 

Trách sao Nguyệt lão rảnh hơi
Buộc vô duyên phận, để rời khi nao
Lòng mây như mảnh lụa đào
Bơ phờ một kiếp, trót trao tình này

Xóa kỷ niệm, bỏ sầu vay
Ai ngờ cố xóa, tình dày lại thêm
Đành nhìn lá rụng bên thềm
Mặc cho gió rít, bão nêm trong lòng...Đi qua mùa Đông

Đi qua mùa Đông

Phương Kem 14-04-2017 1 85 0 2 [Tản văn]
Đông về vắng anh

Đông về vắng anh

Mưa Ngâu 02-09-2017 1 78 1 1 [Tản văn]
Mùa đông trong anh

Mùa đông trong anh

Phương Kem 06-05-2017 1 48 0 0 [Thơ]
Mùa đông về

Mùa đông về

Quang Đào Văn 23-11-2018 1 39 0 0 [Thơ]
Phượng đông

Phượng đông

Green Apple 28-02-2017 1 27 1 0 [Tản văn]
Bạn giường.

Bạn giường.

Miraculous Silence 17-12-2018 55 11280 27 187 [Truyện dài]
Em!

Em!

Hương Lê 12-12-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Mất…

Mất…

Quang Đào Văn 08-12-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Luyến

Luyến

Trịnh Ngọc Lâm 05-12-2018 1 22 0 0 [Thơ]
Bài thơ dành riêng cho em

Bài thơ dành riêng cho em

Quang Đào Văn 01-12-2018 1 34 0 0 [Thơ]