Mặc đông

Mặc đông

Trịnh Ngọc Lâm 2018-08-15 10:19:56 13 0 0 0


Đem tình chôn xuống huyệt sâu
Bấy lâu ôm mối tơ sầu đa mang
Biết bao mơ ước lỡ làng
Chung đôi hạnh phúc còn đang xa vời 

Trách sao Nguyệt lão rảnh hơi
Buộc vô duyên phận, để rời khi nao
Lòng mây như mảnh lụa đào
Bơ phờ một kiếp, trót trao tình này

Xóa kỷ niệm, bỏ sầu vay
Ai ngờ cố xóa, tình dày lại thêm
Đành nhìn lá rụng bên thềm
Mặc cho gió rít, bão nêm trong lòng...Đi qua mùa Đông

Đi qua mùa Đông

Phương Kem 14-04-2017 1 74 0 2 [Tản văn]
Đông về vắng anh

Đông về vắng anh

Mưa Ngâu 02-09-2017 1 72 1 1 [Tản văn]
Người đi sau mùa Đông.

Người đi sau mùa Đông.

Xôi Gấc 10-06-2017 1 53 3 10 [Tản văn]
Mùa đông trong anh

Mùa đông trong anh

Phương Kem 06-05-2017 1 47 0 0 [Thơ]
Phượng đông

Phượng đông

Green Apple 28-02-2017 1 24 1 0 [Tản văn]
Đông đã sang

Đông đã sang

Chu Long 14-09-2018 1 15 0 0 [Thơ]
Vợ của anh

Vợ của anh

Quang Đào Văn 24-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Trăng

Trăng

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Thuyền giấy

Thuyền giấy

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 6 0 0 [Thơ]
Nhớ không em mùa thu

Nhớ không em mùa thu

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 12 0 0 [Thơ]
Cảnh chiều

Cảnh chiều

Hoa Vien 21-09-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Nhớ màu mực tím!

Nhớ màu mực tím!

Doo An's 20-09-2018 1 8 0 0 [Thơ]
Chờ

Chờ

Trịnh Ngọc Lâm 17-09-2018 1 43 0 2 [Thơ]