Mang thu giấu để riêng mình

Mang thu giấu để riêng mình

Chu Long 2018-08-09 16:09:00 14 0 0 0

Thơ Chu Long


Chương 1

Cuối thu trời nhạt ánh sao 

Trăng vàng bớt sắc ngọt ngào vị thu  

Chân trời lãng đãng mây mù  

Heo may lành lạnh vân du gió về. 


Một người tìm kiếm mải mê  

Nhặt khoảng vắng lặng buồn bê vào lòng  

Cất đi một mảnh trời hồng 

Gói luôn kỷ niệm đầy đong cuộc tình.


Mang Thu giấu để riêng mình 

Trái tim nhốt một bóng hình đơn côi  

Vườn thu ôm lá vàng rơi 

Mùa thu tìm chỗ ngủ rồi còn đâu. 


Mưa lất phất - mưa hạt mau  

Một mùa đông lạnh nhuốm màu cô đơn!

Thơ Chu Long-ảnh st