Mang thu giấu để riêng mình

Mang thu giấu để riêng mình

Chu Long 2018-08-09 16:09:00 9 0 0 0

Thơ Chu Long


Chương 1

Cuối thu trời nhạt ánh sao 

Trăng vàng bớt sắc ngọt ngào vị thu  

Chân trời lãng đãng mây mù  

Heo may lành lạnh vân du gió về. 


Một người tìm kiếm mải mê  

Nhặt khoảng vắng lặng buồn bê vào lòng  

Cất đi một mảnh trời hồng 

Gói luôn kỷ niệm đầy đong cuộc tình.


Mang Thu giấu để riêng mình 

Trái tim nhốt một bóng hình đơn côi  

Vườn thu ôm lá vàng rơi 

Mùa thu tìm chỗ ngủ rồi còn đâu. 


Mưa lất phất - mưa hạt mau  

Một mùa đông lạnh nhuốm màu cô đơn!

Thơ Chu Long-ảnh st"Bốn lá" mang yêu thương

Kim Linh 28-02-2017 1 13 0 0 [Thơ]
Nỗi buồn tôi mang

Nỗi buồn tôi mang

Chu Long 06-07-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Vợ của anh

Vợ của anh

Quang Đào Văn 24-09-2018 1 4 0 0 [Thơ]
Trăng

Trăng

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Thuyền giấy

Thuyền giấy

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 5 0 0 [Thơ]
Nhớ không em mùa thu

Nhớ không em mùa thu

Quang Đào Văn 22-09-2018 1 9 0 0 [Thơ]
Cảnh chiều

Cảnh chiều

Hoa Vien 21-09-2018 1 14 0 0 [Thơ]
Nhớ màu mực tím!

Nhớ màu mực tím!

Doo An's 20-09-2018 1 7 0 0 [Thơ]
Chờ

Chờ

Trịnh Ngọc Lâm 17-09-2018 1 40 0 2 [Thơ]