Mẹ...

Mẹ...

Thom Dang 2017-06-07 11:07:26 6 0 0 0

Những dòng thơ cảm xúc...


Ngày nhận lệnh con lên đường nhập ngũ

Mẹ ân cần tiễn những bước con đi

Ánh mắt mẹ vẫn mong con cố gắng

Mẹ không cười làm lòng con sâu lắng

Con nhìn mẹ mà chẳng dám nhìn lâu

Con cúi đầu lau nhẹ dòng nước mắt

Không dám nhìn vì sợ mẹ còn khóc

Con hiên ngang đứng cả giữa ngàn quân

Rồi mai đây bao gian lao vất vả

Sẽ quyết tâm hoàn thành tốt nghĩa vụ

Khi trở về phụ dưỡng lại mẹ cha

Không phụ mẹ bao tháng ngày vất vả

Đời mẹ khổ tất cả chỉ vì con...